Activiteiten

Wij vinden een zinvolle dagbesteding voor onze cliënten en bewoners heel belangrijk. Enthousiaste en professioneel geschoolde medewerkers zorgen voor een gevarieerd aanbod van activiteiten die aansluiten bij de wensen en beleving van onze cliënten.


Op de verschillende afdelingen vinden kleinschalige activiteiten plaats. De centrale activiteitencommissie organiseert grotere activiteiten voor bewoners van alle afdelingen. Deze activiteiten zijn in groepsverband of individueel. U kunt deze activiteiten vergelijken met activiteiten in buurtcentra of ouderencentra. 

De aangeboden activiteiten zijn heel divers. Denkt u bijvoorbeeld aan volksdansen, zangactiviteiten, koken, sport en spel, schilderen, creatieve workshops, handwerken en koersbal. Ook worden er met enige regelmaat grotere activiteiten georganiseerd zoals concerten, dansvoorstellingen, modeshows en zomer- en kerstmarkten.

Dagactiviteitencentrum (DAC)

Het dagactiviteitencentrum in Zevenaar is vijf dagen in de week open. Bewoners kunnen zich aansluiten bij de klusgroep, de creatieve groep, de bakgroep of de moestuingroep. Voor iedere deelnemer wordt gezocht naar een passende activiteit in het werkproces. Daarbij wordt natuurlijk rekening gehouden met de voorkeur en mogelijkheden van de bewoners. De producten die gemaakt worden op het dagactiviteitencentrum worden onder andere verkocht in het bewonerscafé van Liemerije, de winkel en op bijvoorbeeld de jaarlijkse kerstmarkten in onze verschillende huizen.

Bibliotheek in Duiven en Zevenaar

Liemerije heeft twee bibliotheken met een fraaie collectie boeken in eigen beheer. U vindt ze in Zevenaar en Duiven. Er zijn vele romans, spanning, literatuur, streekromans, romantiek, te leen. Er zijn ook veel grootletterboeken voor wanneer het lezen wat moeizamer gaat. Naast romans is er ook een grote collectie informatieve boeken over Nederland met name Gelderland en de Achterhoek, over dieren en natuur, schilders, aardrijkskunde, geschiedenis en het koningshuis.

De medewerkers van de bibliotheek zijn op wisselende tijden aanwezig en in Zevenaar gaat een medewerker één keer in de week met de boekenkar over de afdelingen. Op andere dagen kunnen vrijwilligers van het bewonerscafé, indien nodig, helpen bij het uitlenen van de boeken. Lees meer in de folder van de bibliotheek.

Internetcafé in Zevenaar

In de bibliotheek in Zevenaar vindt u ook een internetcafé. Hier kunnen bewoners gebruik van de computer. Eventueel met behulp van een vrijwilliger.