Mantelzorg

Als uw familielid of partner door dementie of lichamelijke problemen niet meer thuis kan wonen, is Liemerije een nieuw thuis.


Met uw hulp leren we onze cliënten zo goed mogelijk kennen. Zo kunnen we inspelen op individuele wensen, behoeften en mogelijkheden. Samen zorgen we er voor dat u en uw partner zich zo snel mogelijk thuis voelen in de nieuwe situatie. Natuurlijk kunt u zoveel als u wilt bij de zorg en activiteiten betrokken blijven. Graag zelfs.

Wij willen en kunnen het niet alleen. Medewerkers, mantelzorgers en vrijwilligers zijn allemaal een schakel in de zorg voor de cliënt/bewoner. Met elkaar zorgen we er voor dat de cliënt zich goed voelt, goede zorg krijgt en zich veilig voelt.