Naasten

Uw naasten blijven na uw verhuizing naar Liemerije vanzelfsprekend een belangrijke rol spelen in uw leven.

Medewerkers van Liemerije willen en kunnen het niet alleen doen. Medewerkers, mantelzorgers en vrijwilligers zijn allemaal een schakel in de zorg voor u. Samen zorgen we ervoor dat u zich in de nieuwe woonsituatie goed voelt, goede zorg krijgt en zich veilig voelt. Natuurlijk kunt u zoveel als u wilt bij de zorg en activiteiten betrokken blijven. Graag zelfs.

Levensgeschiedenis

Liemerije biedt zorg op maat. We stemmen de zorg af op uw persoonlijke wensen, behoeften en mogelijkheden. Dit kan alleen als we u goed leren kennen. Het formulier levensgeschiedenis is hierbij een mooie start. We vragen nieuwe bewoners en/of hun naasten dan ook om dit formulier zo snel mogelijk in te vullen. Het liefst nog voor u bij ons komt wonen.

Carenzorgt

Met Carenzorgt kunnen de bewoners en hun naasten het zorgdossier inzien, rapportages lezen, de agenda bekijken, zelf afspraken plannen en communiceren met medewerkers van Liemerije. Zo is het gemakkelijk om op de hoogte te blijven van de zorg van uw naaste. Als u zich via Liemerije aanmeldt voor Carenzorgt krijgt u een inlogcode waarmee u kunt inloggen op https://www.carenzorgt.nl/welcome

Familienet

Familienet is een handig en leuk interactief communicatiemiddel om contacten te onderhouden tussen medewerkers en naasten van bewoners. De bewoner heeft een beveiligde pagina op internet waar medewerkers van Liemerije en familie berichten en foto’s met elkaar kunnen delen. Het is ook mogelijk om een agenda bij te houden. Zo is iedereen beter op de hoogte van de gang van zaken op de afdeling, de activiteiten en wordt de samenwerking nóg beter. Waar Carenzorgt zich richt op het medisch dossier, richt Familienet zich op het welzijn. 
 

Cliëntenraden

Liemerije wil dat u, uw naasten en contactpersonen zich thuis voelen en dat u de zorg krijgt die u nodig heeft. Of u nu bij Liemerije
woont, behandeld wordt, revalideert of dagbehandeling volgt. Uw wensen zijn voor ons belangrijk. We vinden inspraak en medezeggenschap dan ook heel vanzelfsprekend. Onze cliëntenraden zijn betrokken, kritisch en altijd op zoek naar hoe het nog beter kan.

Klik hier voor meer informatie over de cliëntenraad.

Vrienden van Liemerije

Stichting Vrienden van Liemerije zamelt geld in om wensen te vervullen die binnen Liemerije leven. Het gaat om extra dingen, waarvoor binnen het normale budget geen ruimte is. De vrienden willen met die extra's het verblijf in Liemerije veraangenamen voor bewoners, medewerkers en vrijwilligers. Meer informatie kunt u lezen op www.vriendenvanliemerije.nl