Naasten

Uw naasten blijven na uw verhuizing naar Liemerije vanzelfsprekend een belangrijke rol spelen in uw leven.

Medewerkers van Liemerije willen en kunnen het niet alleen doen. Medewerkers, mantelzorgers en vrijwilligers zijn allemaal een schakel in de zorg voor u. Samen zorgen we ervoor dat u zich in de nieuwe woonsituatie goed voelt, goede zorg krijgt en zich veilig voelt. Natuurlijk kunt u zoveel als u wilt bij de zorg en activiteiten betrokken blijven. Graag zelfs.

Levensgeschiedenis

Liemerije biedt zorg op maat. We stemmen de zorg af op uw persoonlijke wensen, behoeften en mogelijkheden. Dit kan alleen als we u goed leren kennen. Het formulier levensgeschiedenis is hierbij een mooie start. We vragen nieuwe bewoners en/of hun naasten dan ook om dit formulier zo snel mogelijk in te vullen. Het liefst nog voor u bij ons komt wonen.

Carenzorgt

Met Carenzorgt kunnen de bewoners en hun naasten het zorgdossier inzien, rapportages lezen, de agenda bekijken, zelf afspraken plannen en communiceren met medewerkers van Liemerije. Zo is het gemakkelijk om op de hoogte te blijven van de zorg van uw naaste. Als u zich via Liemerije aanmeldt voor Carenzorgt krijgt u een inlogcode waarmee u kunt inloggen op https://www.carenzorgt.nl/welcome

Familienet

Familienet is een handig en leuk interactief communicatiemiddel om contacten te onderhouden tussen medewerkers en naasten van bewoners. De bewoner heeft een beveiligde pagina op internet waar medewerkers van Liemerije en familie berichten en foto’s met elkaar kunnen delen. Het is ook mogelijk om een agenda bij te houden. Zo is iedereen beter op de hoogte van de gang van zaken op de afdeling, de activiteiten en wordt de samenwerking nóg beter. Waar Carenzorgt zich richt op het medisch dossier, richt Familienet zich op het welzijn. 
 

Cliëntenraad

De cliëntenraad behartigt de belangen van cliënten en bewoners van Liemerije. De cliëntenraad denkt mee, praat mee en beslist mee over het beleid. Wij vinden het belangrijk dat cliënten zich bij ons in een veilige omgeving thuis voelen en de zorg krijgen die ze nodig hebben. Medezeggenschap en inspraak van cliënten, bewoners en hun naasten zijn daarbij vanzelfsprekend. Meer informatie over de cliëntenraad vindt u hier of download de folder Cliëntenraad.