Zorg

Iedereen wil zo lang mogelijk in de eigen vertrouwde omgeving blijven wonen. Maar soms lukt dat, ondanks alle hulp, echt niet meer. U kunt er dan voor kiezen om te gaan wonen op een plek waar u de dagelijkse zorg krijgt die u nodig heeft. Dat kan bij Liemerije.


Zorgleefplan

Iedere bewoner/cliënt heeft recht op goede zorg en behandeling, afgestemd op zijn of haar individuele wensen en mogelijkheden. De afspraken hierover worden vastgelegd in het Zorgleefplan. Uw woonbegeleider en de specialist ouderengeneeskunde stellen dit plan samen met u op. In het plan staan uw behoeften, gewoonten en behandelingen beschreven. Zo nodig worden er verschillende behandelaren betrokken bij de behandeling. Het Zorgleefplan wordt regelmatig met u en uw naasten doorgesproken en zo nodig aangepast.

Tandarts/mondzorg

Liemerije vindt goede mondzorg heel belangrijk. Daarom werken we in onze meeste huizen samen met NoviaCura. NoviaCura is gespecialiseerd in mondzorg voor bewoners van verpleeghuizen. Bij NoviaCura werken de tandarts, protheticus en mondhygiëniste nauw met elkaar samen. De behandelingen door de tandarts vinden plaats in een mobiele tandartspraktijk oftewel een tandartsbus. De protheticus en de mondhygiëniste komen naar de bewoners toe. Meer informatie leest u in de folder mondzorg.
In Liemerije Dijkzicht wordt voor de mondzorg samengewerkt met de plaatselijke tandarts. Cliënten van De Linde, De Hazelaar en De Meridiaan behouden over het algemeen hun eigen tandarts.

Medische beslissingen rondom het levenseinde

Snel nadat u bij Liemerije bent komen wonen, zal de specialist ouderengeneeskunde met u in gesprek gaan over uw wensen rondom de laatste levensfase. In dit gesprek komen medische beslissingen rondom het levenseinde aan de orde. Dit is nodig om u - wanneer de tijd daar is - de juiste hulp te kunnen geven. Meer informatie leest u in de folder Beslissingen rondom het levenseinde.

Medicatie

De geneesmiddelen die u binnen Liemerije gebruikt, worden voorgeschreven door de specialist ouderengeneeskunde.  U beheert, zolang het kan, uw geneesmiddelen zelf. Als het niet meer gaat, helpen we u daarbij.

Als u homeopatische geneesmiddelen gebruikt, kijkt de specialist ouderengeneeskunde of u dit kunt blijven doen. Mogelijk hebben de homeopathische geneesmiddelen bijwerkingen of zijn ze van invloed op de reguliere geneesmiddelen.