Zorg


Zorgleefplan

De arts en een woonbegeleider van uw afdeling stellen samen met u een individueel zorgplan op. In dit zorgleefplan staan uw behoeften, gewoonten en behandelingen beschreven. Als het nodig is, worden er verschillende deskundigen bij uw behandeling betrokken. Het zorgleefplan wordt regelmatig met u en/of uw naasten doorgesproken en zo nodig aangepast.

Tandarts/mondzorg

Liemerije vindt goede mondzorg belangrijk. Daarom werken we samen met VitaalDent. VitaalDent is gespecialiseerd in het verlenen van mondzorg aan mensen die niet of moeilijk zelf naar een tandarts of mondhygiënist kunnen. De mondhygiënist, tandarts en protheticus bezoeken bewoners op hun kamer. Cliënten van De Linde, De Hazelaar en Liemerije Allee behouden over het algemeen hun eigen tandarts.

In de folder van VitaalDent leest u meer over mondzorg.

Medicatie

De geneesmiddelen die u bij Liemerije gebruikt, worden voorgeschreven door de arts. Als u bij Liemerije woont, hoeft u geen eigen bijdrage te betalen. Cliënten die tijdelijk verblijven op de Liemerije Allee, revalidatieafdeling De Linde of  hospice De Hazelaar moeten wel een eigen bijdrage betalen voor de medicijnen.

Als u homeopathische geneesmiddelen gebruikt, bekijken we of u dit kunt blijven doen. Homeopathische geneesmiddelen kunnen namelijk bijwerkingen hebben of van invloed zijn op de reguliere geneesmiddelen.

Medische beslissingen rondom het levenseinde

Uw wensen en verwachtingen rondom de laatste levensfase zijn heel belangrijk. De arts bespreekt dit met u als u bij Liemerije komt wonen. Ook medische beslissingen rondom het levenseinde komen in dit gesprek aan de orde. Dit is nodig om u - wanneer de tijd daar is – de juiste zorg te kunnen verlenen

Meer informatie leest u in de folder Beslissingen rondom het levenseinde.