Laatste coronamaatregelen afgeschaft

Op dit moment zijn er geen coronabesmettingen meer onder bewoners van Liemerije. Ook landelijk is het aantal coronabesmettingen in verpleeghuizen en het aantal besmettingen gemeten via het rioolwater, sterk afgenomen. Daarom schaffen we binnen Liemerije nu ook de laatste coronamaatregelen af.

Dit betekent dat het advies aan familie en naasten om een mondkapje te dragen als zij binnen 1,5 meter van hun familielid/naaste zijn, komt te vervallen. Wel adviseren wij hen een mondkapje te dragen wanneer zijzelf of hun naaste/familielid verkoudheidsklachten heeft. Mondkapjes blijven hiervoor beschikbaar bij de ingang van iedere locatie.

Nieuwe maatregelen indien nodig
Vanzelfsprekend volgen wij de ontwikkelingen op de voet. Mocht er weer aanleiding zijn voor maatregelen, dan informeren wij u direct.

Als er opnieuw corona uitbreekt op een afdeling van Liemerije, dan zullen er binnen die afdeling maatregelen worden getroffen. Uiteraard informeren wij in dat geval de bewoners van deze afdeling en hun naasten. 

Basisadviezen 

Wij zijn erg blij dat we nu weer terug kunnen naar het oude ‘normaal’. We realiseren ons echter ook dat het coronavirus nooit helemaal weg zal zijn en dat bewoners en cliënten van Liemerije veelal een kwetsbare gezondheid hebben. Daarom willen we iedereen op het hart drukken om de basisadviezen nog steeds goed na te leven: 
 

  • Was vaak en goed uw handen met water en zeep.  
  • Nies en hoest in uw elleboog. 
  • Heeft u klachten die passen bij corona? Blijf thuis en doe een zelftest.