Mondkapjes bij zorg en behandeling binnen anderhalve meter

Helaas neemt het aantal mensen dat besmet raakt met het coronavirus de laatste weken weer flink toe. In Nederland, maar ook onder bewoners en medewerkers van Liemerije. We kunnen deze ontwikkeling niet zomaar negeren. Daarom hebben we - na een zorgvuldige afweging - besloten dat medewerkers bij het verzorgen en behandelen van bewoners/cliënten binnen anderhalve meter, weer gaan werken met mondkapjes (type IIR).


Mondkapjesadvies ook voor familie en bezoekers
Aansluitend hierop willen we ook u, als naaste, opnieuw adviseren om een mondkapje te dragen wanneer u binnen anderhalve meter van uw naaste of een andere bewoner bent. Verder willen we nog een keer benadrukken hoe belangrijk het is om de coronabasismaatregelen, zoals goede handhygiëne en testen bij klachten, goed na te blijven leven.

Strengere maatregelen bij besmettingen
Uiteraard gelden op afdelingen met besmettingen soms andere, strengere maatregelen. Deze maatregelen worden - indien nodig - genomen door de verantwoordelijke locatiemanager, afdelingsverpleegkundige en arts.

Alle coronamaatregelen die we bij Liemerije treffen, zijn gebaseerd op ons corona basisprotocol en de geldende richtlijnen vanuit de overheid en de beroepsverenigingen. Daarnaast maken we altijd een zorgvuldige afweging, tussen enerzijds de risico’s en de verantwoordelijkheid die we hebben en anderzijds de belasting van de maatregelen voor bewoners, hun naasten en/of medewerkers.