Boodschap van de Raad van Toezicht nav onderzoek Gerben Welling en uitspraak Governancecommissie

Aanpak conflictsituatie bij Liemerije: Raad van Toezicht neemt aanbevelingen onderzoek over

Bij Liemerije is al langere tijd sprake van een conflict waarbij de bestuurder (die inmiddels afscheid heeft genomen), de Raad van Toezicht, de Ondernemingsraad en de Cliëntenraad zijn betrokken. In opdracht van de Raad van Toezicht heeft Gerben Welling (een onderzoeker en mediator met veel ervaring in de zorg) een onderzoek gedaan naar de oorzaken van het conflict die hem hebben gebracht tot bevindingen en aanbevelingen hoe Liemerije uit deze situatie kan komen.

Voorzitter Raad van Toezicht Sieds Rienks: “Als Raad nemen we alle aanbevelingen van de onderzoeker over. We zullen op korte termijn een interim bestuurder aanstellen met als opdracht te werken aan herstel en verbinding en het ontwerpen van een nieuwe topstructuur. Verder wordt de Raad van Toezicht uitgebreid naar vijf leden op basis van heldere profielen en met inbreng van Ondernemingsraad en Cliëntenraad. En tenslotte zullen we samen met de Ondernemingsraad en Cliëntenraad gaan werken aan een visie op toezicht, medezeggenschap en passende ondersteuning voor de Ondernemingsraad en Cliëntenraad. We gaan volgende week met alle betrokkenen in gesprek over de aanbevelingen van het onderzoek.”


Onderzoek

Voorzitter Raad van Toezicht Sieds Rienks: “De Corona-crisis vergt heel veel van onze medewerkers, daarvoor hebben we heel veel respect. We zijn de medewerkers die onder deze omstandigheden hebben meegewerkt aan het onderzoek dan ook dankbaar.” Onderzoeker Gerben Welling heeft vertrouwelijk en anoniem met 40 personen gesproken. Duidelijk is dat bij Liemerije het conflict dermate is geëscaleerd dat er een door niemand gewilde situatie is ontstaan. In zijn rapport beschrijft hij zijn bevindingen en aanbevelingen om uit deze situatie te komen. Hij zegt daarover: “Het oplossen van de problemen vergt een lange adem. Mensen nu betrokken bij het conflict zullen zich moeten inspannen om het conflict op te lossen. Hiervoor wordt geadviseerd een zogenaamd ‘sociaal contract” (afspraken over gedrag en communicatie) aan te gaan met elkaar. Als mensen niet bereid zijn of zichzelf niet in staat achten om het sociaal contract aan te gaan dan moet gesproken worden over de gevolgen daarvan.”


Uitspraak Governancecommissie Zorg
De Ondernemingsraad heeft de Governancecommissie Zorg gevraagd om te beoordelen of de goverance regels goed zijn toegepast door de Raad van Toezicht. De Governancecommissie heeft vastgesteld dat de code op enkele punten niet goed is toegepast door De Raad van Toezicht en is op enkele punten ook kritisch naar de Ondernemingsraad.

Sieds Rienks zegt hierover: “We onderschrijven de conclusies van de Governancecommissie en vooral de aanbeveling: ‘Voor een oplossing van het conflict binnen Liemerije is het nodig dat de Ondernemingsraad, de bestuurder, en de Raad van Toezicht de conflicten uit het verleden loslaten en in openheid tot overleg komen over het roosterprobleem en de oplossing daarvan en daarbij met de nodige zelfreflectie verder polarisatie in gedrag en toon vermijden. Dat is de enige uitweg uit de conflicten en dat is wat de Commissie de partijen kan meegeven.’ We willen als Raad van Toezicht een punt zetten achter deze voor velen slopende periode. We zetten ons maximaal in om voor een professionele en plezierige werkomgeving voor de medewerkers van Liemerije te zorgen zodat zij de best mogelijke zorg aan onze cliënten kunnen bieden.”

Namens de Raad van Toezicht Liemerije

Sieds Rienks, voorzitter a.i.