Cursus voor mensen met dementie en hun mantelzorger

Liemerije organiseert in het voorjaar opnieuw de cursus Mijn brein laat me in de steek…..En nu? De cursus is bedoeld voor mensen die recent de diagnose dementie of MCI (Mild Cognitive Impairment) hebben gekregen en hun mantelzorger. De cursus bestaat uit zes bijeenkomsten. Iedere bijeenkomst bestaat uit een gespreksgroep en een beweeggroep.


Vorig jaar werd de cursus voor het eerst gegeven. De pilot is succesvol verlopen. ,,Een waardevolle cursus, goed om met gelijkgestemden te praten over actuele onderwerpen”, aldus één van de deelnemers. ,,Het sporten is leuk en ontspannend”, zo vindt iemand anders.

In beweging komen en blijven is een belangrijk onderdeel van de cursus. Uit onderzoek blijkt dat bewegen de kwaliteit van leven verbeterd en het ziekteproces iets kan vertragen. De hersenen worden geprikkeld en er vindt een betere doorbloeding plaats, daardoor verbetert het denkvermogen. Door het opbouwen van conditie en kracht verlopen alledaagse activiteiten makkelijker. De beweeggroep wordt door een bewegingsagoog begeleidt en daagt de deelnemers op een leuke en afwisselende manier uit.

De gespreksgroepen worden geleid door de verschillende therapeuten van Liemerije. Zo geeft de ergotherapeut deelnemers handvatten om dagelijkse activiteiten zo lang mogelijk zelfstandig te kunnen blijven doen. De logopedist geeft  tips over communiceren en het verminderen van frustraties tijdens gesprekken. De overige onderwerpen worden in overleg met de deelnemers bepaald.

Er is ook veel aandacht voor de mantelzorger. Uit de pilot blijkt dat het lotgenotencontact erg gewaardeerd wordt.

De cursus start maandag 5 maart. Alle bijeenkomsten zijn op maandagmiddag van 14.30 tot 17.00 uur bij Liemerije Zevenaar. De laatste bijeenkomst is op maandag 16 april. Aanmelden kan via info@liemerije.nl of telefonisch via 088-0441999.

Meer informatie over deze cursus vindt u op deze flyer.