Effectief communiceren met mensen met afasie: 4 praktische tips

Van 2 - 9 oktober is het de Week van de Afasie. In Nederland hebben zo’n 30.000 mensen afasie, een taalstoornis door hersenletsel. Met afasie kom je niet goed uit je woorden, vind je het moeilijk om anderen te begrijpen en lezen of schrijven kan lastig zijn. De ernst verschilt van persoon tot persoon.

Communiceren met mensen die een vorm van afasie hebben, kan lastig zijn. Er kunnen bizarre spraakverwarringen ontstaan of informatie komt helemaal niet aan. Brenda Bouwmeester, logopediste bij Liemerije, werkt regelmatig met afasiepatiënten. Zij heeft een 4 praktische tips die je in dit soort situaties goed kunnen helpen.

  1. Praat rustig en laat tussen zinnen of na een moeilijk woord een pauze vallen. Hierdoor krijgt je gesprekspartner de tijd om jouw informatie in zijn of haar hoofd te verwerken.
  2. Spreek in eenvoudige, korte zinnen en gebruik niet te moeilijke woorden. Maar, let wel op dat het niet te kinderlijk wordt.
  3. Probeer - als aanvulling op wat je vertelt - ook visueel duidelijk te maken wat je bedoelt. Zo kun je de kernwoorden opschrijven, een woord tekenen of wijzen naar de foto van de persoon waarover je het hebt. Hierdoor zorg je als het ware voor dubbele input. Gesproken taal is vluchtige informatie en vergt veel van mensen. Als je je woorden visueel ondersteunt, kan dat iemand enorm helpen.
  4. Hou gesprekken relatief kort of beëindig het gesprek als je in de gaten krijgt dat iemand moe begint te worden. Mensen met afasie worden snel(ler) moe omdat ze zich erg moeten inspannen om alles te begrijpen of te antwoorden. Doordat ze vermoeid raken, worden ze trager van begrip en praten ze slechter.

Wil je meer weten?
Welke tip het grootste effect heeft, zul je zelf moeten ervaren en van persoon tot persoon moeten beoordelen. Er zijn namelijk veel verschillende uitingsvormen van afasie en ook de ernst verschilt. Op afasienet.com vind je, naast veel algemene informatie over afasie, ook allerlei communicatietips.