Inspectie oordeelt positief over Liemerije Heukelumshof

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft eind vorig jaar een bezoek gebracht aan Liemerije Heukelumshof in Pannerden.


Tijdens het bezoek heeft de inspectie geconstateerd dat de zorg voldoet aan de gewenste normen van verpleeghuiszorg. Het definitieve rapport wordt binnenkort gepubliceerd op https://www.igj.nl.

Liemerije is heel tevreden over de resultaten van het onderzoek. De inspectie heeft opgemerkt dat de medewerkers van Heukelumshof de cliënten kennen en persoonsgericht werken. Dat lijkt vanzelfsprekend maar dat is het niet altijd, dus als het opgemerkt wordt, is dat toch een compliment.

Ook geeft de inspectie aan dat er een open en transparante cultuur is binnen alle lagen van de organisatie. Gesprekspartners zijn open over zaken die goed gaan en die minder goed gaan. De inspectie spreekt haar vertrouwen uit in de wijze waarop Liemerije stuurt op de kwaliteit en veiligheid van zorg. Natuurlijk zijn er wel ontwikkelpunten, op het gebied van methodisch werken en dossiervorming is er nog ruimte voor verbetering.

De inspectie geeft aan erop te vertrouwen dat dat organisatie de benodigde verbetermaatregelen daadwerkelijk doorvoert en verwacht dat Liemerije de goede zorg continueert.