Liemerije opent nieuwe afdeling voor tijdelijk verblijf

Liemerije opent in begin 2019 een nieuwe afdeling voor ouderen met een tijdelijke zorgvraag. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om ouderen die nog moeten herstellen na een ziekenhuisopname of ouderen die door omstandigheden tijdelijk niet thuis kunnen wonen.


Door gewijzigd overheidsbeleid wonen ouderen steeds langer thuis en groeit de vraag naar mogelijkheden voor kortdurende, tijdelijke opname in een verpleeghuis. In ziekenhuizen liggen steeds meer kwetsbare ouderen die medisch gezien uitbehandeld zijn maar niet kunnen worden ontslagen omdat zij nog niet – of niet meer – zelfstandig kunnen wonen.

Met het openen van de nieuwe afdeling speelt Liemerije in op de steeds groeiende behoefte aan tijdelijke opvang. Op dit moment verblijven cliënten met een tijdelijke zorgvraag op de verschillende woonafdelingen van Liemerije. ,,We merken echter dat we niet aan de vraag kunnen voldoen. Daarnaast kunnen we de ouderen met een tijdelijke zorgvraag niet altijd passende zorg bieden op een woonafdeling”, aldus Paola Peters, bestuurder van Liemerije.

De nieuwe afdeling, die Liemerije Allee gaat heten, komt op de 4e etage van Rijnstate Ziekenhuis Zevenaar en telt 14 bedden. Op de afdeling staat terugkeer naar huis centraal. Het verblijf sluit dan ook zoveel mogelijk aan bij het normale leven van de cliënt thuis. Dit betekent bijvoorbeeld dat naasten alle ruimte krijgen om mee te draaien met het ritme van de cliënt. Op de kamers zullen verschillende voorzieningen worden geboden. In een gemeenschappelijke ruimte kunnen cliënten elkaar opzoeken, bezoek ontvangen en eten.