Liemerije start met digitaal verwijzen via Zorgdomein

Huisartsen in de Liemers kunnen hun patiënten vanaf 10 april eenvoudig digitaal verwijzen naar Liemerije. Om dit te bereiken, is Liemerije aangesloten op het landelijke systeem ZorgDomein.

Vrijwel alle huisartsen in Nederland gebruiken ZorgDomein om patiënten snel en foutloos naar de juiste vervolgzorg te verwijzen. Dat kan nu ook naar alle afdelingen van Liemerije. Hiermee verbeteren we de service aan verwijzers.

Via ZorgDomein kan de huisarts makkelijk zien welke passende vervolgzorg er voor de patiënt is. Is de keuze gemaakt, dan stuurt de huisarts een verwijsbrief met alle relevante medische gegevens digitaal naar Liemerije.

Zo beschikken wij meteen over alle benodigde informatie om de patiënt bij de juiste behandelaar in te plannen of een opname voor te bereiden. Bovendien zijn zowel de behandelaar als de patiënt goed voorbereid op het consult. We verwachten dat we de zorg door Zorgdomein sneller én beter gaat verlopen.