Nieuwsbrief Vrienden van Liemerije

De Vrienden van Liemerije zamelen geld in om wensen te vervullen die binnen Liemerije leven.

De vrienden willen met de extra's het verblijf voor bewoners, bezoekers, vrijwilligers en personeelsleden van Liemerije veraangenamen.

In de nieuwsbrief leest u wat ze vorig jaar allemaal voor bewoners en cliënten van Liemerije hebben gedaan