Vertrek leden Raad van Toezicht Liemerije

De afgelopen periode heeft Liemerije een turbulente tijd heeft doorgemaakt. Wij hebben als Raad van Toezicht onze rol en verantwoordelijkheid genomen in deze periode, die veel van ons heeft gevraagd.


Deze periode van turbulentie ligt inmiddels achter ons. Er zijn meerdere onderzoeken gedaan en Liemerije kunnen aan de slag met de onafhankelijke rapportage en aanbevelingen. Alle betrokkenen hebben zich achter dat rapport en de aanbevelingen geschaard. De weg vooruit is weer ingezet. We hebben een transitiebestuurder aangesteld en de werving van twee nieuwe leden voor de Raad van Toezicht, waarvan een voorzitter, is in volle gang.

Met deze stappen zijn voor ons als RvT-leden de noodzakelijke voorwaarden gecreëerd om Liemerije verder te kunnen helpen. Het bouwwerk voor de toekomst is gereed. Dit is voor ons het moment om op een verantwoorde manier afscheid van Liemerije te nemen, zodat Liemerije niet alleen een bestuurder maar ook een RvT krijgt die op geen enkele manier met het verleden met zich draagt. Hiermee kondigen wij dan ook ons vertrek aan. Conform onze verantwoordelijkheid werven we als RvT gezamenlijk de nieuwe RvT. In gezamenlijk overleg met de nieuwe leden wordt het tijdpad van vertrek bepaald.

 

Met vriendelijke groet,

Suzanne Broens
Margret Vincent
Arnout Siegelaar