Crisisopname

Soms moet er acuut een opname geregeld worden. Liemerije heeft drie bedden die bedoeld zijn voor een crisisopname.


Een crisisopname is soms noodzakelijk omdat het thuis plotseling niet meer gaat en er acuut langdurige zorg noodzakelijk is. Crisisopname loopt meestal via de huisarts, het ziekenhuis of een casemanager. 

De crisisplaatsen van Liemerije zijn in Zevenaar. Een crisisopname is altijd een tijdelijke oplossing. Als de plaatsen bezet zijn,  wordt er een plaats gezocht in een instelling in omliggende plaatsen.