Verwijzers

Huisartsen in de regio kunnen voor hun patiënten ook de expertise inroepen van Liemerije. Dat geldt zowel voor de paramedici als voor de specialisten ouderengeneeskunde. Onze deskundige medewerkers kijken graag met u mee hoe de oudere patiënt, met vaak meerdere problemen, zo goed mogelijk geholpen kan worden.

Contact

Wilt u meer informatie over de mogelijkheden van het Advies- en Behandelcentrum of een cliënt aanmelden? U kunt op de volgende manieren contact met ons opnemen:

1  Digitaal Zorgdomein
2 Telefonisch 088 – 0441900
3 Per mail abc@liemerije.nl
4

Per fax

0316 - 333777

Vragen worden binnen één werkdag beantwoord.