ANBI

Stichting Liemerije is door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Een ANBI is een kerkelijke, levensbeschouwelijke, charitatieve, culturele, wetenschappelijke of andere instelling die bijdraagt aan het algemeen nut.

Als een instelling door de Belastingdienst is aangewezen als ANBI, kan een donateur giften van de inkomsten- of vennootschapsbelasting aftrekken, binnen de daarvoor geldende regels. Meer informatie over de voorwaarden en de regels waar een organisatie aan moet voldoen vindt u op de website van de belastingdienst.

Klik hier voor de ANBI jaarverantwoording 2021 van Liemerije