Cliëntenraad

De cliëntenraad behartigt de belangen van cliënten en bewoners van Liemerije. De cliëntenraad denkt mee, praat mee en beslist mee over het beleid.


Wij vinden het belangrijk dat cliënten zich bij ons in een veilige omgeving thuis voelen en de zorg krijgen die ze nodig hebben. Medezeggenschap en inspraak zijn daarbij vanzelfsprekend. 

Cliëntenraad is er voor alle cliënten 

De cliëntenraad komt op voor de belangen van alle cliënten van Liemerije van onze huizen in Zevenaar, Tolkamer, Pannerden, Westervoort, Didam en Duiven. De cliëntenraad komt niet alleen op voor de belangen van de cliënten maar ook voor die van familieleden en contactpersonen.

Eind 2020 is de stap gemaakt naar een opzet waarbij alle locaties (of combinatie van locaties) een eigen lokale cliëntenraad (LCR) hebben gekregen. Een centrale cliëntenraad (de voorzitters van de lokale raden hebben hierin zitting onder voorzitterschap van een onafhankelijke voorzitter) behartigt de onderwerpen die Liemerije-breed actueel zijn

We hebben uw hulp nodig

Om ons werk goed te doen, hebben we uw hulp nodig. Weet u dingen die anders kunnen? Laat het ons weten.

Contact

  
NaamFunctieContact
VACATURE voorzitter LCR Meulenvelden
Doreth Jonker

voorzitter LCR Westervoort
(Meridiaan en Hamerstaete)

LCR_Westervoort@liemerije.nl

René Hoffmann voorzitter LCR Zevenaar

LCR_Zevenaar@liemerije.nl

Minty Roording voorzitter LCR Heukelumshof-Dijkzicht 

LCR_Heukelumshof-Dijkzicht@liemerije.nl

VACATURE

Voorzitter LCR Droostaete

LCR_Droostaete@liemerije.nl

Diny Haafkes

Onafhankelijk voorzitter

Wilt u liever bellen dan mailen, neemt u dan contact op met de ambtelijk secretaris van de cliëntenraden, Linda Faber. Zij is te bereiken op nummer 06 5882 6865.

Adres:

Cliëntenraad Liemerije
Postbus 12
6900 AA Zevenaar
clientenraad@liemerije.nl