Cliëntenraad

De cliëntenraad behartigt de belangen van cliënten en bewoners van Liemerije. De cliëntenraad denkt mee, praat mee en beslist mee over het beleid.


Wij vinden het belangrijk dat cliënten zich bij ons in een veilige omgeving thuis voelen en de zorg krijgen die ze nodig hebben. Medezeggenschap en inspraak zijn daarbij vanzelfsprekend. 

Cliëntenraad is er voor alle cliënten 

De cliëntenraad komt op voor de belangen van alle cliënten van Liemerije van onze huizen in Zevenaar, Tolkamer, Pannerden, Westervoort, Didam en Duiven. De cliëntenraad komt niet alleen op voor de belangen van de cliënten maar ook voor die van familieleden en contactpersonen.

Wilt u meer weten over de cliëntenraad? Lees dan het verslag van de jaarvergadering van 2019 en de uitkomsten van de discussie aan de hand van twee stellingen.  U kunt ook de notulen van de afzonderlijke vergaderingen lezen.

We hebben uw hulp nodig

Om ons werk goed te doen, hebben we uw hulp nodig. Weet u dingen die anders kunnen? Laat het ons weten.

Contact

  
NaamFunctieContact
Harry Sweers voorzitter 06-20403903
Leny Stronks - Tiemissen penningmeester/secretaris 06-23062324
Gert Sinnema lid 06-51349455
Alie Peters lid 06-13499010
Wil Prins-Hermeling lid 0316-264421

 

Adres:

Cliëntenraad Liemerije
Postbus 12
6900 AA Zevenaar
clientenraad@liemerije.nl