Klachten

Onze medewerkers doen hun best om cliënten, bewoners, familieleden en bezoekers zo goed mogelijk van dienst te zijn.


Toch kunnen er misverstanden of gevoelens van onvrede ontstaan. Het is belangrijk dat u dit aan ons laat weten. Uw opmerkingen of klachten bieden ons de mogelijkheid om de kwaliteit van zorg te verbeteren

Klachtenfunctionaris

U kunt uw klachten in eerste instantie het beste bespreken met de betrokken medewerker (s) of de teamleider. Als u dit bezwaarlijk vindt, kunt u contact opnemen met de klachtenfunctionaris. U kunt ook de klachtenfunctionaris inschakelen als uw klacht bijvoorbeeld niet naar wens is opgepakt.

Klachtencommissie

Wanneer bemiddeling door de klachtenfunctionaris niet het gewenste resultaat voor u oplevert of wanneer u uw klacht buiten Liemerije wilt neerleggen om te laten beoordelen, dan kunt u ook naar de externe klachtencommissie. De klachtenfunctionaris kan u helpen om de klacht daar in te dienen.

De klachtencommissie behandelt een klacht en doet uitspraak over de gegrondheid daarvan. Op grond daarvan adviseert de commissie de directie hoe soortgelijke klachten voorkomen kunnen worden.

Geschillencommissie

Heeft u een klacht ingediend en het is niet gelukt om de klacht onderling (of met behulp van de klachtenfunctionaris) op te lossen?  Dan kunt u uw klacht ook voorleggen aan de geschillencommissie. Dit kan ook als de zorgaanbieder of diens klachtenfunctionaris niet reageert. In dat geval kunt u na 6 weken bij de geschillencommissie de klacht indienen.

De geschillencommissie behandelt de klacht en kijk ook of er sprake is van recht op financiële genoegdoening.

Wat zijn uw rechten

Uw rechten als bewoner zijn vastgesteld in de Wet kwaliteit, geschillen en zorg (Wkggz). De wet waarborgt dat patiënten kunnen vertrouwen op goede zorg en een goede, snelle en laagdrempelige afhandeling van klachten en geschillen. De klachtenregeling in het kader van de Wkggz vindt u hier.

De klachtenregeling voor externe behandeling van klachten, voorgelegd door clienten of clientvertegenwoordigers op wie de wet Bopz van toepassing is, vindt u hier.

Hoe kunt u een klacht indienen?

Voor klachtenopvang, informatie, verwijzing en bemiddeling kunt u contact opnemen met klachtenfunctionaris Esseline McKenzie. Zij is schriftelijk, telefonisch en via de mail bereikbaar.

  • Klachtenfunctionaris Liemerije

Esseline McKenzie
Tichelkuilen 131
7206 BJ ZUTPHEN
M 06 33870706
E e.mckenzie@upcmail.nl

  • Klachtencommissie

U kunt uw klacht schriftelijk indienen bij het secretariaat van de klachtencommissie. De klachtenfunctionaris kan u hier eventueel bij ondersteunen.

Externe Klachtencommissie Regio Arnhem
Antwoordnummer 7502
6994 ZX De Steeg
klachtencommissieregioarnhem@gmail.com 

  • Geschillencommissie

U kunt uw klacht digitaal indienen op de website van de Geschillencommissie Zorg nadat uw klacht eerst intern is voorgelegd. Aan het indienen van een klacht bij de geschillencommissie zitten voor u als melder kosten verbonden.Voor meer informatie zie https://www.degeschillencommissiezorg.nl/clienten/klacht-indienen/

Meer informatie

Meer lezen over het indienen van klachten? Download dan de folder klachten.