Missie en visie

Liemerije is hét adres voor mensgerichte ouderenzorg in de Liemers en omgeving.


Missie

Bij Liemerije geven we de meest mensgerichte zorg. Dat daagt ons uit om elke dag een stap extra te zetten voor bewoners, cliënten en elkaar. De passie om dat voor elkaar te krijgen bruist bij al onze mensen.

Visie

Mensgerichte zorg is voor iedereen anders. Daarom hebben we oog voor de mens achter de mens. Omringen we bewoners en cliënten met oprechte aandacht, betrokkenheid en respect voor ieders persoonlijke wensen, behoeften en manier van leven.

Dat kan alleen als we ook goed voor onszelf en elkaar zorgen. Door naar elkaar te luisteren en open te staan voor elkaars meningen en verschillen. We leren van elkaar, we doen wat nodig is en kijken wat nog beter kan.

Dit is de basis van onze mensgerichte zorg. En daar worden bewoners, cliënten, naasten, medewerkers en vrijwilligers blij van!