Raad van Bestuur en Raad van Toezicht

Raad van Bestuur

De bestuurder van Liemerije is Paola Peters. Zij werkt sinds februari 2002 bij Liemerije, achtereenvolgens als clustermanager en directeur en vanaf 1 januari 2011 als bestuurder. Paola Peters is daarnaast onder andere lid van de Stichting Klachtencommissie Gezondheidsregio Nijmegen en voorzitter van het bestuur Stichting Dominicanenklooster Huissen.

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht van Liemerije is als volgt samengesteld: 

Suzanne Broens (1961) is sinds 1 januari 2018 lid van de Raad van Toezicht met als portefeuille zorg, kwaliteit en veiligheid. Zij is werkzaam als organisatieadviseur (SB Kwaliteit in Kwaliteit). Ze heeft ruim 30 jaar ervaring in diverse functies in de zorg. In alle functies is kwaliteit van zorg de rode draad.

Margret Vincent (1964) is sinds 1 januari 2018 lid van de Raad van Toezicht met als portefeuille bedrijfsvoering. Zij is werkzaam als directeur bedrijfsvoering bij de gemeente Overbetuwe. Ze heeft ruim 30 jaar ervaring met de bedrijfsvoering in diverse sectoren.

Arnout Siegelaar (1965) is sinds 1 december 2018 lid van de Raad van Toezicht met als aandachtsgebied ondernemerschap en vastgoed. Hij is sinds 2016 actief als zelfstandig adviseur en onderzoeker op het gebied van vastgoed in de zorg. Daarvoor heeft hij 16 jaar gewerkt in beleidsmatige functies in de zorg. Naast zijn advieswerk doet hij aan promotieonderzoek aan het UMCG in Groningen naar de invloed van ontwerp en inrichting op het welbevinden en kwaliteit van leven bij mensen met dementie.

Ron van Hoeven (1952) is sinds 1 januari 2019 voorzitter van de Raad van Toezicht. Hij is 40 jaar werkzaam geweest in het onderwijs, o.a. als meerschools directeur en coördinator van een WSNS-verband (Weer Samen Naar School). Hij is daarnaast actief geweest als gemeenteraadslid en gedurende de laatste periode als wethouder in de gemeente Overbetuwe met in zijn portefeuille o.a. Wmo, jeugdzorg en publieke gezondheid.