Samenwerking

Liemerije werkt samen met verschillende organisaties.

Keten Dementie de Liemers

Liemerije is aangesloten bij Keten Dementie de Liemers. De keten helpt u om dementie eerder te herkennen en mensen die ermee om moeten gaan een hand te reiken in de vorm van informatie, begeleiding of daadwerkelijke hulp. Deze hulp kan geboden worden door mantelzorgers, maar ook door professionals of vrijwilligers. De casemanager dementie biedt thuiswonende ouderen met dementie en hun naaste omgeving ondersteuning en begeleiding. Op die manier kan de oudere, als hij dat wenst, langer thuis blijven wonen.

Geriatrisch Netwerk Didam

De komende jaren zal het aantal ouderen in de regio de Liemers fors gaan toenemen. In verband hiermee is het van belang dat de professionals uit de eerste en tweede lijn elkaar weten te vinden.

In 2011 is, samen met het Gezondheidscentrum Didam, het Geriatrisch Netwerk Didam opgericht. Binnen dit netwerk worden verschillende diensten voor kwetsbare ouderen met complexe problematiek geoptimaliseerd door een samenhangend aanbod te realiseren dat is afgestemd op de individuele behoefte van deze ouderen en hun mantelzorgers.

Vanuit dit netwerk vinden eveneens regelmatig workshops en symposia plaats ter ondersteuning van professionals in de eerste lijn.

Keten GRZ

Liemerije neemt deel aan de keten Geriatrische Revalidatiezorg. Het doel hiervan is om door een goede samenwerking met alle GRZ aanbieder en het ziekenhuis de kwaliteit van het zorgtraject van patiënt/cliënt te verbeteren en zo de herstelkansen te vergroten.

 

Parkinson Café Zevenaar

Liemerije organiseert om de twee maanden in samenwerking met de Parkinson Vereniging het Parkinson Café. Het Parkinson Café is de ontmoetingsplek voor iedereen die met Parkinson te maken heeft: mensen met Parkinson, hun partner, mantelzorger en zorgverleners.

Naast het uitwisselen van informatie is het de bedoeling van Parkinson Café Zevenaar om onderlinge contacten tot stand te brengen. Onder het genot van een drankje kunnen bezoekers in een informele sfeer informatie of ervaringen uitwisselen.  Om een Parkinson Café bij te wonen hoeft u geen lid te zijn van de Parkinson Vereniging, iedereen is welkom. U kunt zich opgeven door een mail te sturen naar info@liemerije.nl of te bellen naar 088-044 1999. Klik hier voor het jaarprogramma 2020.  

Alzheimer Café

Liemerije, Diafaan, Caleidoz en STMG hebben in samenwerking met Alzheimer Nederland het Alzheimer Café voor Zevenaar en omstreken opgezet. Het Café is informatief, gezellig en geeft herkenning en steun aan mensen die aan een vorm van dementie lijden, maar ook aan hun partners, familieleden, vrienden en hulpverleners.

Het Alzheimer Café vindt elke vierde dinsdag van de maand plaats. De toegang is gratis. Aan de hand van een thema wordt gesproken met een (ervarings-)deskundige en in een gemoedelijke sfeer is voldoende ruimte om met elkaar te praten. Voor meer informatie kunt u bellen naar Caleidoz 0316-243204.


UKON

Het Universitair Kennisnetwerk Ouderenzorg Nijmegen is een samenwerking tussen de afdeling ELG/Ouderengeneeskunde van het Radboudumc en 14 zorgorganisaties. De 14 UKON-zorgorganisaties bieden samen zorg aan meer dan 10.000 bewoners die in ruim 60 verpleeghuizen verblijven en in meer dan 100 woonzorgcentra.

Het Netwerk Palliatieve Zorg – regio Arnhem/Liemers

Palliatieve zorg is de zorg in de laatste levensfase. In het netwerk palliatieve zorg werken allerlei organisaties samen om de palliatieve zorg zo goed mogelijk te organiseren. Op hun website vindt u informatie voor patiënten, naasten en hulpverleners. http://www.netwerkpalliatievezorg.nl/arnhem/

Inloophuis het Braamhuis

Ons hospice werkt samen met het Braamhuis, een inloophuis voor mensen die kanker hebben of er juist van genezen zijn, hun familieleden, overige naasten en nabestaanden. Een plek voor aangename zorg en extra aandacht voor en door de Liemers. http://www.braamhuis.nl/