Update coronamaatregelen

De laatste weken zijn de landelijke coronamaatregelen flink afgeschaald en volgende week verdwijnen naar verwachting ook de laatste maatregelen. Helaas kunnen we deze (vergaande) versoepelingen nog niet doorvoeren in zorginstellingen waar mensen met een kwetsbare gezondheid wonen. Op dit moment is de situatie in onze regio nog steeds ‘ernstig’. Dit betekent dat het risico op een coronabesmetting heel erg groot is. Mensen met een kwetsbare gezondheid lopen daarbij een groter risico dan gezonde mensen dat ze ernstig ziek worden.

Om deze reden is het advies van het RIVM en de vereniging voor specialisten ouderengeneeskunde (Verenso) aan verpleeghuizen zoals die van Liemerije, om pas te gaan versoepelen als er sprake is van een lager risico op besmetting. Natuurlijk monitoren wij wekelijks de situatie. Zodra het verantwoord is om ook binnen Liemerije versoepelingen door te voeren, zullen wij dat zeker doen en u daarover berichten.

Welke coronamaatregelen gelden er nog binnen Liemerije?
Tot nader bericht, gelden bij Liemerije nog de volgende maatregelen.

Basisregels

 • Ontsmet uw handen bij binnenkomst en vertrek.
 • Schud geen handen en nies in uw elleboog.
 • Heeft u klachten die passen bij Corona? Blijf dan thuis en laat u testen.

 

Mondkapje

 • Het dragen van een mondkapje is verplicht bij binnenkomst.
 • Er liggen mondkapjes van Liemerije bij de ingang van elke locatie.
 • Het dragen van een eigen mondkapje is niet toegestaan.
 • Het mondkapje mag af wanneer u op 1,5 meter afstand van elkaar zit.
  • We verzoeken bezoekers dringend om ook op de kamer/in het appartement van hun naaste een mondkapje op te houden en alleen als zij 1,5 meter afstand houden eventueel het mondkapje af te doen.

1,5 meter afstand

 • Houd 1,5 meter afstand tot bewoners, zorgmedewerkers en vrijwilligers.
 • Kunt u geen 1,5 meter afstand houden? Draag dan een mondkapje.


Activiteiten

 • Liemerije vindt het welzijn van bewoners belangrijk. We laten activiteiten daarom doorgaan, mits medewerkers/bezoekers/vrijwilligers 1,5 meter afstand (kunnen) houden van bewoners.

Bezoek in huiskamer

 • Bezoekers mogen in deze tijd helaas niet in de huiskamers zitten. Natuurlijk zijn zij welkom om een kopje koffie of thee te halen. Maar we verzoeken ze om daarna weer naar de kamer of het appartement van hun naaste te gaan.

Bij een corona-uitbraak of -verdenking op een afdeling, gelden er andere regels. Als dat aan de orde is op de afdeling van uw naaste, informeren wij u hierover.

Regionaal cohort opgeheven
Tot slot willen we u laten weten dat de regionale cohortafdeling bij Pleyade recent is opgeheven. Op deze afdeling werden (voornamelijk) ouderen opgevangen als ze niet meer in het ziekenhuis hoeven te liggen na een coronabesmetting, maar nog te ziek zijn om naar huis te gaan. Het aantal mensen dat op deze afdeling werd opgenomen, is de laatst periode sterk gedaald. Hierdoor is het niet meer rendabel om het regionale cohort in stand te houden.

Het opheffen van deze regionale afdeling betekent dat álle verpleeghuizen in de regio - waaronder Liemerije - vanaf nu deze mensen zelf moeten opvangen. Positief geteste mensen die bij Liemerije binnenkomen, plaatsen we bij voorkeur en indien daar een mogelijkheid voor is, (tijdelijk) op een afdeling waar al coronabesmettingen zijn of ze gaan in quarantaine op hun kamer. Dit laatste is, zoals u zult begrijpen, niet mogelijk als het iemand betreft met een ernstige vorm van dementie of met psychiatrische problemen.