Hoera! Parkinson-unit Liemerije bestaat 5 jaar

Vijf jaar geleden startte Liemerije in Zevenaar met een aparte unit voor bewoners met de ziekte van Parkinson en Parkinsonisme. Acht bewoners van De Esdoorn kregen toen een plek op deze unit. Twee medewerkers vertellen hoe de unit zich de afgelopen jaren heeft ontwikkeld en wat deze specialistische unit betekent voor de bewoners.

“Tegenwoordig weten we steeds meer over het ziektebeeld van Parkinson en parkinsonisme en dus weten we ook beter waar mensen met deze ziekte baat bij hebben. 5 jaar geleden wisten we al dat Parkinsonpatiënten veel baat hebben bij rust en een prikkelarme omgeving. Ook bewegen heeft een positief effect op hoe zij zich voelen”, vertelt Hilda Hartholt (Parkinson verpleegkundige - rechts op foto). “Op de Parkinson-unit hebben we hiermee zo goed mogelijk rekening gehouden. Er is veel licht, we hebben vooral rustige kleuren toegepast en bijna alle accessoires zijn verwijderd uit de loopgebieden. Ook hebben de meubels een rustige uitstraling en kan de tussendeur dicht om geluid tegen te houden. Wist je trouwens dat alle toiletbrillen op onze unit zwart zijn? Daardoor kunnen bewoners zich beter focussen op waar ze naartoe moeten.”

“Verder benaderen we de bewoners anders”, vertelt Linda Bonekamp (woonbegeleider - links op foto): “Door alle kennis en ervaring die we de laatste jaren hebben opgebouwd, kunnen we beter inspelen op hun on-off perioden. Eten bijvoorbeeld, doen we in stilte omdat het voor mensen met Parkinson lastig is om twee dingen tegelijk te doen. Maar na het eten proberen we juist tijd te besteden aan een praatje in de huiskamer. En omdat bewegen zo belangrijk is voor bewoners met Parkinson, zijn er 3 beweegmomenten in groepsverband en laten we de bewoners zoveel mogelijk lopen naar de huiskamer of de wc.”

Veel bereikt
“De afgelopen 5 jaar hebben we zorgmedewerkers en interieurverzorgers van deze unit getraind. Ze hebben veel over het ziektebeeld geleerd en weten nu hoe ze met deze bewonersgroep moeten omgaan”, vertelt Hilda. “Ook zijn we gaan werken met het meetinstrument: ‘Parkinson in beeld’. Hiermee brengen we de klachten en het verloop ervan duidelijk in beeld zodat we een passende behandeling en/of de juiste medicatie kunnen bieden. Inmiddels hebben we van het landelijke meetinstrument onze eigen variant gemaakt die ons nog beter helpt.” Trots zijn Linda en Hilda er ook op dat bewoners die een duodopabehandeling starten met een PEG katheter (in buik voor het toedienen van medicijnen) nu nog diezelfde dag terug kunnen naar Liemerije. Hiervoor lagen bewoners in het verleden wel een week in het ziekenhuis. Enkele medewerkers zijn hiervoor speciaal opgeleid.

Ambities
Ambities en wensen voor de toekomst hebben deze collega’s nog voldoende. Zo zouden ze graag meer beweegruimte hebben op de afdeling, net als een uitbereiding van de complementaire behandelingen. Dit doet namelijk zoveel goeds voor de bewoners. Gelukkig worden sommige ambities al op korte termijn gerealiseerd, zoals dagbehandeling voor mensen met Parkinson uit de regio. Vanaf 1 juni aanstaande kunnen zij twee dagen per week terecht op De Plataan. Daar krijgen ze diverse groepsbehandelingen van behandelaren die zijn aangesloten bij ParkinsonNet.

Bewoners minder snel achteruit
Linda en Hilda zijn blij met hun rol op de Parkinson-unit. Ze zien hoe bewoners zich er prettig voelen en zich er veilig kunnen bewegen. “Ik geniet vooral als ik even wat persoonlijke en oprechte aandacht kan geven aan een bewoner. Dan krijg je de mooiste verhalen!”, vertelt Linda. Hilda vult aan: “Het is heerlijk om te zien dat bewoners hier nog een fijn leven hebben met de andere bewoners en hun familie. Want familie doet vaak actief mee aan allerlei activiteiten en laat hun waardering ook regelmatig blijken. Maar het allerbelangrijkst is dat we zien dat bewoners hier minder snel achteruit gaan.”

Hilda en Linda