Vrienden van Liemerije

De Vrienden van Liemerije zamelen geld in om wensen te vervullen die binnen Liemerije leven.
Het gaat om extra's waarvoor binnen de normale budgetten geen ruimte is. De vrienden willen met de extra's het verblijf in Liemerije veraangenamen voor bewoners, cliënten, bezoekers, vrijwilligers en medewerkers.
     

Overzicht projecten

De vrienden hebben zich de afgelopen jaren bijvoorbeeld ingezet voor meerdere projecten, voor en overzicht hiervan klikt u op deze link
      

Financieel jaarverslag en jaarverslag 

Het financiële beleid van de Vrienden van Liemerije wordt door het bestuur van de Vrienden van Liemerije vastgesteld. Op 25 mei 2022 werden zowel de jaarrekeningen als de jaarverslagen over de jaren 2020 en 2021 goedgekeurd. Deze gegevens worden op de site gepubliceerd om transparant te verantwoorden hoe de middelen worden besteed en aan de wettelijke eisen met betrekking tot een ANBI-instelling te voldoen. Het jaarverslag en financiële rapportages vind je via onderstaande links.
     
 

De Vrienden van Liemerije komen graag in contact met inwoners en bedrijven in De Liemers die Liemerije een warm hart toedragen.

Wilt u een donatie of schenking doen aan de stichting?

Dat kan en daar zijn we u heel dankbaar voor. Om een donatie te doen, kunt u het machtigingsformulier invullen. 

Voor meer informatie kunt u mailen naar de secretaris van de Vrienden van Liemerije:

Bestuur Vrienden van Liemerije