Vrienden van Liemerije

De Vrienden van Liemerije zamelen geld in om wensen te vervullen die binnen Liemerije leven. De Vrienden van Liemerije zorgen voor extra's waarvoor binnen de normale budgetten geen ruimte is.

De vrienden willen met de extra's het verblijf in Liemerije veraangenamen voor cliënten, bezoekers, vrijwilligers en medewerkers.

Overzicht projecten

De Vrienden van Liemerije hebben zich de afgelopen jaren ingezet voor meerdere projecten, klik op deze link voor een projectenoverzicht.

Financieel jaarverslag en jaarverslag

Het financiële beleid van de Vrienden van Liemerije wordt door het bestuur van de Vrienden van Liemerije vastgesteld. In maart 2023 werd zowel de jaarrekening als het jaarverslag over 2022 goedgekeurd. Deze gegevens worden op de site gepubliceerd om transparant te verantwoorden hoe de middelen worden besteed en aan de wettelijke eisen met betrekking tot een ANBI-instelling te voldoen. Het jaarverslag en financiële rapportages vind je via onderstaande links.


De Vrienden van Liemerije komen graag in contact met inwoners en bedrijven in De Liemers die Liemerije een warm hart toedragen.

Wilt u een donatie of schenking doen aan de stichting?

Dat kan en daar zijn we u heel dankbaar voor. Om een donatie te doen, kunt u het machtigingsformulier invullen. Voor meer informatie kunt u mailen naar de secretaris van de Vrienden van Liemerije:

info@vriendenvanliemerije.nl

Bestuur Vrienden van Liemerije

ANBI

Stichting Liemerije is door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Een ANBI is een kerkelijke, levensbeschouwelijke, charitatieve, culturele, wetenschappelijke of andere instelling die bijdraagt aan het algemeen nut.

Als een instelling door de Belastingdienst is aangewezen als ANBI, kan een donateur giften van de inkomsten- of vennootschapsbelasting aftrekken, binnen de daarvoor geldende regels. Meer informatie over de voorwaarden en de regels waar een organisatie aan moet voldoen vindt u op de website van de belastingdienst.

ANBI jaarverantwoording 2023