Kwaliteit

Kwaliteit staat bij Liemerije hoog in het vaandel. Kwaliteit is voor ons meer dan voldoen aan allerlei regels en normen. Kwaliteit is ook een warme ontmoeting tussen medewerker en cliënt, een zinvolle dagbesteding en mensgerichte zorg.


Het verbeteren en borgen van kwaliteit doen we op verschillende manieren. De belangrijkste manier is het dagelijkse contact met onze cliënten. Daarnaast worden er periodiek zorginhoudelijke metingen gedaan om na te gaan hoe het met de cliënt gaat. Verder vinden er met de cliënt evaluaties plaats over de kwaliteit van de zorg.

Cliëntervaring meten

In Liemerije vindt één maal per jaar een cliëntervaringsmeting plaats. Naast de vragen conform het format van Zorgkaart Nederland (zie hieronder) hebben we in 2020 aan onze cliënten gevraagd welk cijfer zij Liemerije geven tijdens de coronacrisis. De gemiddelde score op deze vraag is een 8,2. De resultaten van de meting worden decentraal door de teamleiders met de cliënten en de medewerkers van de afdeling besproken. Centraal door de Raad van Bestuur met cliëntenraad, ondernemingsraad en Raad van Toezicht. Op deze manier wordt in gezamenlijkheid aan verbetering gewerkt.

ZorgkaartNederland

Op de website ZorgkaartNederland staan ervaringen van cliënten met de zorg- en dienstverlening van Liemerije. ZorgkaartNederland is de grootste ervaringssite voor de Nederlandse gezondheidszorg waar mensen hun ervaringen met de zorg delen.

Prezo-keurmerk

Als kwaliteitsmanagementsysteem heeft Liemerije de keuze gemaakt voor PREZO. Dit kwaliteitssysteem ondersteunt bij het cliëntgericht werken aan kwaliteitsverbetering. Kwaliteit van leven staat daarbij steeds centraal. Daarmee sluit PREZO aan bij de mensgerichte zorg waar Liemerije voor staat. Hospice De Hazelaar heeft in 2017 het keurmerk Hospicezorg behaald en Liemerije in 2018 het gouden Prezo keurmerk VVT. Tussen 28 en 31 januari 2020 (gelukkig nog net voor de coronacrisis) zijn alle locaties bezocht door de auditoren van Perspekt en is opnieuw aangetoond dat we voldoen aan de kwaliteitseisen van PREZO.

Kwaliteitsverslag

In het kwaliteitsverslag 2021 beschrijven we wat er in het afgelopen jaar op het gebied van kwaliteit bereikt is in de organisatie. Kwaliteit gaat over de dagelijkse zorg en ondersteuning die wij bieden aan onze cliënten, over kwaliteit van zorg en kwaliteit van leven.

Sinds 2017 is het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg van kracht. Het Kwaliteitskader is dé kwaliteitsstandaard voor de verpleeghuiszorg. Het is bedoeld om houvast te geven bij het streven naar de beste zorg voor de cliënt en het is voor iedereen die betrokken is bij de verpleeghuiszorg. Het opstellen van dit kwaliteitsverslag komt voort uit het kwaliteitskader.

Lerend netwerk

Samen met Attent, Vilente en Zinzia vormt Liemerije sinds 2017 een lerend netwerk. Op bestuurlijk niveau vond al jaren uitwisseling plaats. Het contact ontstond vanuit een inhoudelijke behoefte en gedeelde waarden met betrekking tot kwaliteit en een visie op zorg. In de samenwerking zit goede energie, openheid en vertrouwen worden gevoeld. Vanuit deze basis wordt ook op andere niveaus kennis gedeeld en samengewerkt. Steeds vormt het kwaliteitskader de context van waaruit met elkaar gesproken werd. In de loop van de tijd zijn er contacten vanuit diverse teams en/of vragen ontstaan dan wel geïntensiveerd.