Mensgerichte zorg van hoge kwaliteit

Bij Liemerije leveren we mensgerichte zorg van hoge kwaliteit. Daar doen we dagelijks ons uiterste best voor. Vanzelfsprekend voldoen we aan alle regels en normen die op ons van toepassing zijn. Maar wij zetten graag nog een stapje extra.

Iedere dag proberen we de kwaliteit van onze zorg te verbeteren. Daarvoor luisteren we goed naar onze cliënten en medewerkers. Maar we kijken ook naar wat er om ons heen gebeurt. Naar welke veranderende behoeften er zijn, naar nieuwe onderzoeksresultaten en nieuwe (technologische) ontwikkelingen bijvoorbeeld. Op veel terreinen werken we ook samen met andere (kennis)organisaties. Zo blijven we leren en vernieuwen en maken we de zorg die we verlenen steeds een beetje beter.

Dijkzicht oktober 2021 15
Begeleider lacht met bewoner in een rolstoel

Samenwerking met kennisorganisaties en -instituten

Liemerije werkt regelmatig samen met andere partijen. We werken mee aan onderzoeken of delen onze kennis en ervaring met anderen. Omdat we geloven in de kracht van kennisdelen. Met elkaar weten we immers meer dan alleen. En zo ontwikkelen en verbeteren we ons. Continu.

Inspectie Gezondheidzorg en Jeugd (IGJ) stimuleert verbetering van zorg

Iedereen in Nederland moet op goede en veilige zorg kunnen vertrouwen. Hierin heeft de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) een toezichthoudende rol. Maar toezichthouden is meer dan ‘controleren op basis van wetten, regels en normen’. Het IGJ stimuleert Liemerije ook om zelf hun zorg te verbeteren. Klik hier voor de inspectie- & toezichtrapporten.

Er is vriendelijke, empathische aandacht voor de bewoners. Men is heel creatief!

Aandacht, omgeving en verzorging zijn super!

Ik kan niet anders zeggen dan dat de verzorging de vriendelijkheid en behulpzaamheid van de mensen daar bijzonder goed te noemen is.
Zoek, vind en waardeer zorgaanbieders op ZorgkaartNederland.nlPatiëntenfederatie NederlandLiemerije is gewaardeerd op ZorgkaartNederland. Bekijk alle waarderingen of plaats een waardering
Zorgkaartnederlandlogo verkleind

Waarderingen op Zorgkaart Nederland

Is de kwaliteit van onze zorg en dienstverlening voldoende? Dat bepaalt u als cliënt of naaste. Op Zorgkaart Nederland, de grootste ervaringssite voor de Nederlandse gezondheidszorg, ziet u hoe zij ons waarderen. Natuurlijk kunt u ons daar ook zelf beoordelen. Graag zelfs.

Jaarverantwoording

De zorgkwaliteit die we nastreven en de acties die we daarvoor moeten lopen, hebben we beschreven in ons kwaliteitsjaarplan. Jaarlijks doen we verslag van wat we in het afgelopen jaar financieel en op het gebied van kwaliteit hebben bereikt.

Mannelijke verzorger helpt bewoner lezen