Kosten en verzekeringen

Kosten van wonen

Als u bij Liemerije komt wonen, worden de kosten daarvan grotendeels vergoed vanuit de Wet Langdurige zorg (Wlz). Deze wet is er speciaal voor mensen die de hele dag intensieve zorg nodig hebben. De Wlz betaalt de basisvoorzieningen. Dit zijn uw woonruimte, uw persoonlijke verzorging en verpleging, het eten en drinken en eventuele hulpmiddelen. Alles wat niet onder de basisvoorzieningen valt, moet u zelf betalen en soms ook regelen. Denk hierbij aan het wassen van uw kleding, de kapper, uitstapjes en een televisie-abonnement.

Inkomensafhankelijke bijdrage
Voor het gebruik van de basisvoorzieningen betaalt u nog wel een eigen bijdrage. Deze is afhankelijk van uw inkomen en persoonlijke situatie. Meer informatie over uw eigen bijdrage vindt u op de website van het Centraal Administratie Kantoor (CAK). Hier kunt u ook uw eigen bijdrage berekenen.

Kosten van tijdelijk verblijf of revalidatie

Verblijft u tijdelijk bij Liemerije om te herstellen of revalideren of verblijft u in ons hospice De Hazelaar, dan wordt uw verblijf vergoed vanuit uw ziektekostenverzekering (basisverzekering). Hiervoor wordt wel eerst uw eigen risico aangesproken. De kosten van uw verblijf betaalt u nooit direct aan Liemerije. U krijgt een rekening van uw zorgverzekeraar. In sommige gevallen kan dit lang duren.

Sommige voorzieningen, zoals de wasservice voor uw kleding, de telefoon- en televisie-aansluiting, moet u nog wel zelf betalen.

Kosten die u zélf moet betalen

Tijdens uw (tijdelijk of langdurig) verblijf zijn er ook zaken die u nog wel zelf moet betalen. Alles wat niet onder de basisvoorzieningen valt, moet u zelf regelen en betalen. Denk hierbij aan het wassen van uw kleding, de kapper, uw toiletartikelen, een kranten- en televisie-abonnement of uitstapjes. Verder loopt uw ziektekostenverzekering gewoon door en betaalt u dus nog steeds premie, zoals u dat al gewend was.

Kosten geld 2

Verzekeringen

Ziektekosten

Uw ziektekostenverzekering loopt gewoon door als u verhuist naar Liemerije. Wij kunnen u helaas geen advies geven over de nut en/of noodzaak van het aanhouden van een aanvullende zorgverzekering. Hiervoor verwijzen we u naar uw eigen zorgverzekeraar.

Inboedel- en WA-verzekering

Uw persoonlijke bezittingen zijn verzekerd via de inboedelverzekering van Liemerije. Als u veel kostbare spullen heeft, adviseren we u uw eigen inboedelverzekering aan te houden. Liemerije heeft voor al haar cliënten een collectieve WA-verzekering afgesloten. Verblijft u tijdelijk bij Liemerije dan blijft een eventuele aanvullende (tandarts) verzekering ook relevant.

Bewoner in huiskamer De Eik Liemerije Zevenaar 7