Tijdelijk verblijf

Hier kunt u terecht als u langer moet herstellen na een ziekenhuisopname, wanneer u door omstandigheden tijdelijk niet thuis kunt wonen of wanneer uw mantelzorger(s) tijdelijk ontlast moeten worden.

Beeldfanaat Liemerije 07089

Kunt u tijdelijk, bijvoorbeeld na een ziekenhuisopname, niet verantwoord in uw eigen woonomgeving verblijven? Dan biedt Liemerije u op onze afdeling Liemerije Allee in Zevenaar tijdelijk zorg en begeleiding. U kunt bij ons in een prettige en veilige omgeving herstellen. Zodat u daarna weer veilig en verantwoord terug kunt naar uw eigen woonsituatie.

Uw tijdelijk verblijf bij Liemerije Allee in Zevenaar

Als u tijdelijk bij ons verblijft, beginnen we altijd met het in kaart brengen van uw zorgbehoefte. Op basis hiervan bepaalt u samen met de arts, de zorgmedewerkers en zo nodig andere behandelaren wat u minimaal moet kunnen om weer veilig naar huis terug te keren. Tijdens uw verblijf werkt u samen met uw naasten en de zorgmedewerkers aan uw herstel. Daarbij hoort ook het uitvoeren van alledaagse handelingen, zoals: uw boterham smeren, uzelf wassen en medicatie innemen. Vanzelfsprekend begeleiden de zorgmedewerkers u wanneer u dit nog niet zelfstandig kunt. Zo werkt u met elkaar aan uw herstel en terugkeer naar huis. Als u tijdelijk bij ons verblijft, krijgt u medische zorg van de artsen van Liemerije. Zij nemen deze taak tijdelijk over van uw eigen huisarts.

Veilig en verantwoord terug naar huis

Voordat u weer naar huis gaat, stemmen we af welke zorg, hulpmiddelen of therapie u nog nodig heeft. Daarbij kunt u denken aan thuiszorg of hulpmiddelen, zoals wc-beugels of een medicijndispenser. Liemerije zorgt dat u de benodigde begeleiding krijgt en wij helpen u en uw naasten - als dat nodig is - bij de aanschaf van hulpmiddelen. Op het moment dat u naar huis gaat, neemt uw huisarts de (medische) zorg weer over van de artsen van Liemerije.

Bij Liemerije kunt u tijdelijk verblijven als u:

Tijdelijk zorg en begeleiding nodig heeft
Tijdelijk niet meer thuis kunt wonen
Langer moet herstellen na ziekenhuisopname
Beeldfanaat Liemerije 07239

Begeleiding bij herstel

Op Liemerije Allee wordt u tijdens uw herstel in een professionele en kleinschalige omgeving begeleid. U leert van de zorgprofessionals om weer zo zelfstandig mogelijk te functioneren, zodat u weer terug kan keren naar uw eigen vertrouwde woonomgeving.

Op de afdeling staat ‘thuis voelen’ centraal. We proberen de dingen zoveel mogelijk te doen zoals u thuis ook doet. U leert de dagelijkse activiteiten zoals koken, wassen, aankleden en koffiezetten opnieuw aan. Het verblijft sluit zoveel mogelijk aan bij uw normale leven thuis. Dit betekent ook dat uw naasten alle ruimte krijgen om mee te draaien in de dagelijkse bezigheden. Mocht het nodig zijn, kunnen andere behandelingen zoals fysiotherapie of logopedie ook worden ingezet.

Zo zorgen wij voor u

Bij Liemerije zetten zorgprofessionals en vrijwilligers zich in om u de best mogelijke zorg te bieden. Mensgerichte zorg. Dit betekent dat onze medewerkers oog hebben voor de mens achter de mens. Zij omringen u met oprechte aandacht en zorg. En met respect voor ieders persoonlijke wensen, behoeften en manier van leven.

Wij vinden het belangrijk dat u zich thuis voelt bij ons. Daarom hebben we kleinschalige afdelingen die huiselijk en sfeervol zijn ingericht.

Liemerije Zevenaar - bewoner in huiskamer De Peppel-2

Hier kunt u terecht voor tijdelijk verblijf:

Praktische zaken

Bij Liemerije Allee heeft u uw een eigen woon-slaapkamer. Het is mogelijk, mits de situatie daar aanleiding toe geeft, om daar een extra bed bij te plaatsen, zodat uw partner of naaste kan blijven logeren.

De afdeling heeft een gezellige, gemeenschappelijke woonkamer. Daar kunt u - samen met de andere cliënten - eten, televisiekijken of een spelletje spelen.

Bereikbaarheid

U kunt Liemerije Allee bereiken via de ingang van ziekenhuis Rijnstate (Hunneveldweg 14A). Telefonisch is de locatie bereikbaar op 088 - 044 1730.

Bewoners in huiskamer De Beuk Liemerije Zevenaar 3
Dijkzicht oktober 2021 26

Kosten van uw tijdelijk verblijf bij Liemerije

De kosten van uw tijdelijke verblijf bij Liemerije Allee worden vergoed vanuit de basisverzekering. Hierbij betaalt u wel uw eigen risico van uw zorgverzekering. De rest van de zorgkosten krijgt u vergoed. De kosten betaalt u nooit direct aan Liemerije, dit loopt via uw zorgverzekeraar.

Als u tijdelijk bij ons verblijft (logeert) met een Wlz-indicatie, dan worden de kosten voor uw verblijf vanuit de Wlz betaald. U moet zelf nog een eigen, inkomensafhankelijke bijdrage betalen.

Liemerije kan een vaste telefoon voor u regelen, zodat u kunt bellen en gebeld kan worden. Hiervoor rekent Liemerije telefoonkosten. Ook het televisie-abonnement dient u zelf te betalen.

Veel gestelde vragen

Per locatie verschilt het formaat van een woon/slaapkamer of appartement. Onze cliëntadviseurs kunnen u hierover meer informatie geven. Neem contact met ze op via telefoonnummer 088 - 044 19 20 of stuur een e-mail naar clientadviseur@liemerije.nl.
Liemerije biedt logeerzorg. Dit is een zorgvorm waarbij u tijdelijk bij Liemerije verblijft om uw mantelzorgers even te ontlasten. Onze cliëntadviseurs informeren u graag over de mogelijkheden. U kunt ze bereiken via de mail (clientadviseur@liemerije.nl) of telefonisch (088) 044 19 20.
Liemerije kent geen vaste bezoektijden. Bezoek is altijd welkom. Veel bezoekers komen niet vroeg in de ochtend omdat medewerkers van de afdeling dan nog bezig zijn met het uit bed halen en de verzorging van de bewoners. U kunt uw bezoek in uw
eigen kamer/appartement ontvangen of gebruikmaken van de gemeenschappelijke ruimtes.
Het is ook mogelijk om bepaalde zorgtaken, die u gewend was, op u te nemen. U kunt dit overleggen met medewerkers van de afdeling.
Voor een crisissituatie hebben we twee plaatsen: een op een psychogeriatrie (PG) afdeling en één op een somatiek afdeling. Een crisis is een situatie waarin een cliënt acuut zorg nodig heeft. Het kan natuurlijk zijn dat de crisisplaatsen bezet zijn. Dan wordt er gezocht naar een crisisplaats in de omgeving. Een crisisopname is altijd een tijdelijk oplossing. Na een crisisopname kan een cliënt definitief geplaatst worden in een ander huis.
U hoeft bij Liemerije nooit een kamer te delen. Op al onze locaties hebben bewoners een eigen zit-slaapkamer die ze grotendeels naar eigen smaak kunnen inrichten. Sommige locaties hebben daarnaast ook enkele appartementen beschikbaar.

Heeft u nog vragen of wilt u meer informatie over Liemerije? Ik help u graag verder.