Het medisch team van Liemerije bestaat uit specialisten ouderengeneeskunde, physician assistants en basisartsen. Zij dragen samen de zorg voor de medische behandeling van de cliënten van Liemerije. Het medisch team is onderdeel van het Behandelcentrum Liemerije.

Het medisch team richt zich op kwetsbare, veelal oudere patiënten. Onze artsen kijken naar álle gezondheidsproblemen die spelen en zijn gespecialiseerd in aandoeningen die vaak voorkomen bij ouderen, zoals dementie, beroerte, chronische longziekten, ziekte van Parkinson en hartfalen.

Het medisch team vindt het belangrijk om aanstaande collega's op te leiden en zo ook zelf te blijven leren en ontwikkelen.

Ook voor inwoners De Liemers
Als u niet bij Liemerije woont, kunt u - via uw huisarts - in contact komen met onze specialisten ouderengeneeskunde. De huisartsen in de regio hebben over het algemeen nauwe contacten met de artsen bij Liemerije. Als zij dat nodig vinden, verwijzen ze u door naar een van onze specialisten.

Beeldfanaat Liemerije website 02994

Dit kunt u verwachten van het Medisch Team

Zolang u bij Liemerije verblijft, nemen de artsen van Liemerije de taken van uw huisarts over. Ze komen wekelijks op de afdelingen en stellen - samen met u - een passend behandelplan op. Ook zijn ze aanwezig bij de multidisciplinaire overleggen waar het behandelplan wordt besproken.

Binnen Liemerije werkt het medisch team nauw samen met de zorgteams en andere behandelaren van het Behandelcentrum Liemerije, zoals een fysiotherapeut, ergotherapeut, psycholoog, logopedist of een diëtist.

Aandacht voor kwaliteit van leven
De artsen hebben niet alleen aandacht voor uw lichamelijke gezondheidsproblemen, maar juist ook voor uw mentale gezondheid en kwaliteit van leven. Samen met u kijken zij naar wat u nodig heeft om zo min mogelijk beperkingen te ervaren in het dagelijks leven en te kunnen genieten van uw leven.

Beeldfanaat Liemerije website 03023
Beeldfanaat Liemerije website 03119

Kosten en vergoeding

Zolang u bij Liemerije verblijft, wordt behandeling door een specialist ouderengeneeskunde vergoed vanuit de Wlz of door uw zorgverzekeraar.

Woont u niet bij Liemerije, dan worden de kosten voor een consult door een specialist ouderengeneeskunde vergoed vanuit uw zorgverzekering. Uw eigen risico bij de zorgverzekeraar kan dan wel aangesproken worden.

Meer informatie over het medisch team van Liemerije

Wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen? Of wilt u een afspraak maken?
Neem dan contact op met ons, telefoon 088 - 044 19 00 of via de mail abc@liemerije.nl.


Informatie voor verwijzers

Bent u verwijzer en heeft u vragen? Kijk dan op deze pagina voor meer informatie.