Parkinsonzorg

Liemerije heeft een multidisciplinair Parkinson Expertise Team, waarin verschillende disciplines met elkaar samenwerken.

Wat is de ziekte van Parkinson?

De ziekte van Parkinson is een hersenaandoening. De meest voorkomende symptomen zijn problemen met de motoriek, traagheid en trillen. Maar ook op (psycho-) sociaal gebied komen er problemen voor. Denk bijvoorbeeld aan minder initiatief nemen en minder duidelijk praten. De symptomen verschillen per cliënt en de ernst van de symptomen wisselt door de dag heen. Dit maakt de ziekte van Parkinson zo complex. Gespecialiseerde zorg is dan ook heel belangrijk. Liemerije biedt die gespecialiseerde zorg voor cliënten met Parkinson.

Gespecialiseerde Parkinsonzorg bij Liemerije

Liemerije heeft een multidisciplinair Parkinson expertise team. Dit betekent dat zorgmedewerkers van verschillende disciplines met elkaar samenwerken. De behandelaren (specialist ouderengeneeskunde, Parkinsonverpleegkundige, fysiotherapeut, ergotherapeut, maatschappelijk werker, diëtist, psycholoog en logopedist zijn aangesloten bij ParkinsonNet. De behandelaren helpen zowel cliënten in de thuissituatie als cliënten bij Liemerije. ParkinsonNet is een landelijk netwerk van zorgverleners die gespecialiseerd zijn in het behandelen en begeleiden van cliënten met Parkinson en parkinsonisme.

Naast bovengenoemde behandelaren, zijn er ook andere geschoolde behandelaren betrokken: bewegingsagogen, geestelijk verzorger, de complementaire zorg en activiteitenbegeleiders.

Samenwerking binnen de regio

Liemerije werkt met haar Parkinsonexpertiseteam samen met behandelaren uit de regio die aangesloten zijn bij ParkinsonNet. Ingewikkelde problematiek wordt gedeeld en we helpen elkaar in het zoeken naar een passende oplossing. Om de samenwerking te bevorderen tussen behandelaren in de regio, kunnen zij 1 keer per maand aansluiten bij een multidisciplinair overleg. In dit overleg wordt diverse casuïstiek besproken. Aanmelden kan via parkinson@liemerije.nl

Liemerije is onderdeel van een keten in de regio via Parka: Rijnstate neurologie, Klimmendaal en Parago (Drie Gasthuizengroep). De Parkinsonverpleegkundigen werken zowel bij Liemerije als in het Rijnstate ziekenhuis, dit zorgt voor korte lijnen.

Gangen Liemerije Zevenaar 1

Wonen op een gespecialiseerde Parkinson afdeling van Liemerije

Als thuis wonen niet meer gaat, kunt u terecht bij alle locaties van Liemerije. Liemerije Zevenaar heeft een gespecialiseerde Parkinsonafdeling op afdeling De Esdoorn. Het leefklimaat op de unit, de zorg en de behandeling sluiten aan bij de wensen en de behoeftes van Parkinson cliënten. De laatste richtlijnen op het gebied van Parkinson zijn hierbij de basis. Zo zijn er bijvoorbeeld geen obstakels in de looproute, heeft de huiskamer aangepaste kleuren en zijn de toiletbrillen donker. Op deze manier kunt u zich beter focussen op uw handelen. De afdeling bevindt zich op de begane grond.

Eerstelijnsbehandelingen

U kunt bij Liemerije ook terecht voor eerstelijnsbehandelingen voor Parkinsonzorg, zowel aan huis als bij Liemerije:

  • Fysiotherapie: gericht op balansproblemen en het in stand houden van de mobiliteit. U kunt in een groep of individueel bewegen op muziek.
  • Logopedie: bij communicatieproblemen, slik- of speekselbeheersingsklachten kunt u bij Liemerije terecht voor behandeling door een logopedist.
  • Ergotherapie: ergotherapeuten kunnen meedenken in aanpassingen van de woning en de inzet van hulpmiddelen.
  • Diëtetiek: diëtisten bieden behandeling bij slikproblemen of bij gewichtsverlies.

Tijdelijke opname cliënten met Parkinson

Bij Liemerije kunnen cliënten met Parkinson ook terecht voor een tijdelijke opname, bijvoorbeeld voor revalidatie, respijtzorg, logeren en ELV.

Consulten aan huis voor cliënten met de ziekte van Parkinson

Liemerije biedt consulten aan huis aan. Dit kan bijvoorbeeld bij complexe problematiek, om opname zo lang mogelijk uit te stellen of als het niet meer lukt om naar de neuroloog te gaan. Ook adviseren de specialisten ouderenzorg tijdens de palliatieve fase.

Voor dit consult heeft u een verwijzing nodig van uw huisarts. Het consult aan huis wordt gedaan door een specialist ouderengeneeskunde en een Parkinson-verpleegkundige.

Liemerije Meulenvelden dagbesteding 7

Gespecialiseerde dagbehandeling voor patiënten met Parkinson/parkinsonisme

Mensen met Parkinson/parkinsonisme kunnen bij Liemerije ook terecht voor gespecialiseerde dagbehandeling (GZSP). Bij de start van de dagbehandeling stellen we een behandelplan op. Hierin staan passende groepsbehandelingen en activiteiten die gericht zijn op het behoud van vaardigheden en diverse lichamelijke en mentale activiteiten. Dit kan bijvoorbeeld een training van de fijne motoriek zijn, het omgaan met dubbeltaken, spraakoefeningen, wandelen, fietsen of ervaringen delen. Tijdens de dagbehandeling wisselen inspanning en ontspanning elkaar af.

Wij volgen de dagelijkse handelingen en bespreken samen de voortgang. De specialist ouderengeneeskunde heeft een coördinerende rol in uw behandeling. De dagbehandeling is ook fijn voor naasten, zij kunnen de zorg dan even loslaten.

Parkinson Café

Samen met de Parkinson Vereniging organiseert Liemerije om de twee maanden een Parkinson Café. Het café is de ontmoetingsplek voor iedereen die met Parkinson te maken heeft. Naast het uitwisselen van informatie is het de bedoeling om onderlinge contacten tot stand te brengen. Onder het genot van een drankje kunnen bezoekers in een informele sfeer informatie of ervaringen uitwisselen. Om een Parkinson Café bij te wonen hoeft u geen lid te zijn van de Parkinson Vereniging, iedereen is welkom!

Parkinsonisme witruimte