Liemerije heeft als zorgverlener vanzelfsprekend te maken met vertrouwelijke en persoonlijke gegevens. Het is onze taak om deze gegevens en daarmee uw privacy zo goed mogelijk te beschermen. U moet er immers op kunnen vertrouwen dat uw persoonsgegevens op een correcte wijze en volgens geldende wetgeving worden verwerkt en behandeld. Om inzichtelijk te maken hoe wij dat doen, heeft Liemerije een privacyverklaring opgesteld.

In deze privacyverklaring staan uw rechten met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens kort en bondig beschreven.