Ergotherapie voor ouderen in de Liemers

Als u door ziekte of een ongeval moeite krijgt met allerlei dagelijkse handelingen, zoals aankleden, koken of boodschappen doen, dan kunt u terecht bij de ergotherapeuten van Behandelcentrum Liemerije. Onze ergotherapeuten zijn gespecialiseerd in het begeleiden van ouderen. Ze helpen u om deze alledaagse handelingen weer zo zelfstandig mogelijk uit te voeren.

Gespecialiseerd in begeleiden van ouderen

De ergotherapeuten van Behandelcentrum Liemerije zijn gespecialiseerd in het begeleiden van ouderen. Ze zijn er zowel voor ouderen die bij Liemerije wonen of revalideren, als ouderen uit De Liemers die nog zelfstandig wonen. Want ook dan kunt u terecht bij onze ergotherapeuten.

De ergotherapeuten van Liemerije richten zich vooral op ouderen die te maken krijgen met hersenletsel, Parkinson, dementie, reuma, artrose en chronische pijn. Ook staan ze voor u klaar om u te begeleiden tijdens een revalidatietraject, bijvoorbeeld na een botbreuk.

Behandelplan op maat

Tijdens de eerste afspraak brengt de ergotherapeut uw beperkingen en behandeldoelen in kaart. Daarna stellen we - in nauw overleg met u - een behandelplan op. In dit plan staat beschreven wat u nodig heeft om uw doelen te bereiken. Bijvoorbeeld een training om weer te leren koken, bepaalde aanpassingen in uw woning of de aanschaf van hulpmiddelen. Ergotherapie vindt zoveel mogelijk plaats daar waar de problemen zich voordoen, zoals bij u thuis. Het kan ook zijn dat we u vragen om naar Behandelcentrum Liemerije in Zevenaar te komen. Daar beschikken wij over speciale oefenruimtes.

Samenwerking met andere disciplines

Als het nodig is, betrekken we ook andere disciplines (zoals fysiotherapie of logopedie) bij uw behandeling. Hiervoor kunt u ook terecht op onze locatie in Zevenaar.

Beeldfanaat Liemerije website 02764

Oefenmogelijkheden Behandelcentrum Liemerije

Behandelcentrum Liemerije heeft diverse oefenruimtes en een beweegtuin met materialen en apparaten die speciaal voor ouderen zijn bedoeld. Oefenen wordt hierdoor zelfs leuk. In de oefenzalen geven we ook groepstrainingen. Individueel of in groepsverband, u wordt altijd deskundig begeleid.

Meer informatie over ergotherapie bij Behandelcentrum Liemerije

Wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen? Of wilt u een afspraak maken?
Neem dan contact op met ons, telefoon 088 – 044 19 00 of via de mail abc@liemerije.nl.