Raad van Toezicht

Rv T groepsfoto gebouw 2 website

Raad van Toezicht bij Liemerije

Stichting Liemerije heeft een Raad van Toezicht die bestaat uit 5 leden. De Raad is een onafhankelijk orgaan dat toezicht houdt op het bestuur en beleid van de stichting. De Raad overlegt, adviseert en controleert de bestuurder. Daarnaast treedt de Raad van Toezicht op als werkgever van de Raad van Bestuur. Om deze taken goed uit te voeren hebben de leden van de Raad van Toezicht verschillende achtergronden. De leden worden benoemd voor maximaal 2 termijnen van vier jaar.

De Raad van Toezicht werkt continue aan zijn eigen ontwikkeling en evalueert het functioneren jaarlijks. Daarbij wordt de Governance code zorg 2022 gehanteerd.

Dit zijn de leden van de Raad van Toezicht