Raad van Toezicht

Raad van Toezicht groepsfoto 2023

Raad van Toezicht bij Liemerije

Stichting Liemerije heeft een Raad van Toezicht die bestaat uit 5 leden. De Raad is een onafhankelijk orgaan dat toezicht houdt op het bestuur en beleid van de stichting. De Raad overlegt, adviseert en controleert de bestuurder. Om haar toezichthoudende taak goed uit te voeren, heeft de Raad van Toezicht een toezichtvisie vastgesteld.

Daarnaast treedt de Raad van Toezicht op als werkgever van de Raad van Bestuur en houdt daarmee onder meer zicht op de onkosten van de Raad van Bestuur. Klik hier voor het beleid dat Liemerije hierin hanteert.

Om hun taken goed uit te voeren hebben de leden van de Raad van Toezicht verschillende achtergronden. De leden worden benoemd voor maximaal 2 termijnen van vier jaar.

De Raad van Toezicht werkt continue aan zijn eigen ontwikkeling en evalueert het functioneren jaarlijks. Daarbij wordt de Governance code zorg 2022 gehanteerd.

Dit zijn de leden van de Raad van Toezicht