Over Liemerije

Wij zijn Liemerije

Liemerije biedt mensgerichte zorg. Dat doen we met zo’n 1000 medewerkers en 500 vrijwilligers in onze 7 verpleeghuizen in De Liemers. Met aandacht, liefde en betrokkenheid zetten we ons iedere dag in om cliënten de beste zorg te bieden. Daarbij omringen we ze met oprechte aandacht en betrokkenheid en hebben we respect voor ieders persoonlijke wensen, behoeften en manier van leven.

Dit is onze missie

Bij Liemerije geven we de meest mensgerichte zorg. Dat daagt ons uit om elke dag een stap extra te zetten voor cliënten en elkaar. De passie om dat voor elkaar te krijgen bruist bij al onze mensen.


Dit is onze visie

Mensgerichte zorg is voor iedereen anders. Daarom hebben we oog voor de mens achter de mens. Omringen we cliënten met oprechte aandacht, betrokkenheid en respect voor ieders persoonlijke wensen, behoeften en manier van leven.

Dat kan alleen als we ook goed voor onszelf en elkaar zorgen. Door naar elkaar te luisteren en open te staan voor elkaars meningen en verschillen. We leren van elkaar, we doen wat nodig is en kijken wat nog beter kan.

Dit is de basis van onze mensgerichte zorg. En daar worden cliënten, naasten, medewerkers en vrijwilligers blij van!

Liemerije Meulenvelden bewoner in huiskamer 3

Zó doen we ons werk

Bij deze duidelijke missie en visie horen ook heldere afspraken over hoe we ons werk willen doen. Daarom formuleerden we 4 kernwaarden die beschrijven wie we zijn, wat ons drijft en hoe we ons werk doen. Ze typeren Liemerije en geven ons een eigen, onderscheidende identiteit.

Passievol

Bij Liemerije voelt iedereen de passie en drive om cliënten de meest mensgericht zorg te geven. De positieve energie die daarvan uitgaat, is voelbaar binnen heel Liemerije.

Ontwikkelingsgericht

We leren en vernieuwen om de zorg die we verlenen steeds beter te maken. We luisteren naar elkaar, stellen elkaar vragen en leren van elkaar. We doen iedere dag wat nodig is, vieren successen en kijken wat nog beter kan. Dát is de basis om samen te groeien.

Betrokken

We zijn betrokken en hebben oprechte aandacht voor elkaar. We hebben oog voor de mens achter de mens. We doen het samen en in verbinding met elkaar. Samen zijn we Liemerije.

Professioneel

We zijn professionals met expertise en ervaring, die bijdragen aan de beste zorg voor cliënten. Met de kennis en kunde van elke medewerker en vrijwilliger van Liemerije maken wij het verschil.

Wilt u meer weten over onze zorg?