Maatschappelijk werk

Bij het ouder worden horen soms nieuwe vraagstukken. Grote veranderingen, zoals verhuizen naar een verpleeghuis kunnen impact hebben op iemands (emotionele) doen en laten en veranderingen veroorzaken in de relatie met uw partner of familie en vrienden. Wanneer u bij Liemerije komt wonen, kunt u ook allerlei praktische vragen hebben, bijvoorbeeld op financieel gebied.


Maatschappelijk werkers in ouderenzorg

Maatschappelijk werkers die bij Behandelcentrum Liemerije werken ondersteunen ouderen die bij Liemerije wonen of tijdelijk verblijven. Zij zoeken samen met u naar een praktische oplossing voor uw vragen of problemen. Deze problematiek of vragen kunnen heel divers zijn; van gesprekken over relaties tot het aanvragen van bewindvoering. De maatschappelijk werker is er onder andere voor u, als u:

  • Kampt met gevoelens van verlies, rouw of depressie
  • Relatieproblemen heeft
  • Last heeft van eenzaamheid of spanningen
  • Wilt leren omgaan met uw lichamelijke en/of geestelijke beperkingen
  • Moeite heeft met het wennen aan een nieuwe woonomgeving
  • Praktische vragen heeft over uw financiën, bewindvoering of mentorschap
Heukelumshof appartement 1 met bewoner

Meer informatie over maatschappelijk werk via Behandelcentrum Liemerije

Wanneer u behoefte heeft aan ondersteuning van een maatschappelijk werker kunt u dit aangeven bij uw zorgmedewerker of u kunt zelf contact met hen opnemen. U bereikt de maatschappelijk werkers via 088 - 044 19 00 of via abc@liemerije.nl.