Klachten en complimenten

Deel uw ervaring met ons

We doen iedere dag ons best om goede, mensgerichte zorg te verlenen. We hopen natuurlijk dat we daar goed in slagen en dat u ons en anderen dat laat weten. Dit kan via zorgkaartnederland.nl. Ook als u ontevreden bent of een klacht hebt, horen wij dat graag. Zodat we er iets aan kunnen doen en ervan kunnen leren.

Vertrouwelijkheid
Waar u uw klacht ook uit, deze wordt altijd vertrouwelijk behandeld. U bepaalt zelf wat er wel en niet aan informatie mag worden meegenomen in de klachtafhandeling en naar wie. Onze klachtenfunctionaris maakt jaarlijks een geanonimiseerd jaarverslag van de gedane meldingen.

Jaarrapportage klachtenfunctionaris

Onze klachtenfunctionaris maakt jaarlijks een geanonimiseerd jaarverslag van de gedane meldingen.

Hoe kunt u uw ontevredenheid of klacht uiten?

Bespreek uw klacht of negatieve ervaring altijd eerst met een zorgmedewerker of de teamcoördinator van de afdeling. Komt u er samen niet uit, vraag dan een gesprek aan met de locatiemanager.

Is uw klacht dusdanig ernstig of komt u er ook met de locatiemanager niet uit, dan kunt u voor advies en/of bemiddeling terecht bij onze klachtenfunctionaris.

Klachtenfunctionaris Liemerije

Marguerite van den Eijnden
klachtenfunctionaris@liemerije.nl
Telefoon: (06) 30 77 62 01

Een officiële klacht indienen

Heeft het bespreken van uw klacht binnen Liemerije of de bemiddeling door de klachtenfunctionaris niet het gewenste resultaat of wilt u een officiële klacht indienen en/of een oordeel over uw klacht? Dan kunt u de volgende stappen zetten.

U heeft een klacht over de reguliere zorg

Als u een onopgeloste klacht heeft over de reguliere zorg, kunt u die voorleggen aan de Raad van Bestuur van Liemerije of indienen bij de Externe Klachtencommissie Regio Arnhem. Onze klachtenfunctionaris Marguerite van den Eijnden (zie hierboven) kan u ook hierbij ondersteunen en u informeren over hoe u de klacht kunt indienen. De Raad van Bestuur of klachtencommissie doet - schriftelijk en binnen de wettelijke termijnen - uitspraak over de gegrondheid van uw klacht.

Externe Klachtencommissie Regio Arnhem
Antwoordnummer 1377
6800 VC Arnhem
E-mail: klachtencommissieregioarnhem@gmail.com

In het uiterste geval, wanneer u het niet eens bent met de uitspraak of u geen uitspraak krijgt, kunt u uw klacht voorleggen aan de Geschillencommissie. Voor meer informatie of het indienen van een klacht bezoek dan de website van de Geschillencommissie.

De geschillencommissie beoordeelt ook of u in aanmerking komt voor financiële genoegdoening. Aan het indienen van een klacht bij de geschillencommissie zijn voor u als melder wel kosten verbonden.

U heeft een klacht over onvrijwillige zorg

Heeft uw klacht te maken met onvrijwillige zorg, dan geldt er een andere procedure. De Wet zorg en dwang (Wzd) beschrijft de rechten van mensen met psychogeriatrische aandoeningen zoals dementie, die onvrijwillige zorg krijgen. In deze wet staat dat u een officiële klacht over onvrijwillige zorg moet indienen bij de (externe) KlachtenCommissie Onvrijwillige Zorg (KCOZ). Als u een dergelijke klacht heeft, dan kunt u voor hulp en advies ook terecht bij een onafhankelijke cliëntenvertrouwenspersoons. Deze kan u bijvoorbeeld uitleggen wat uw rechten zijn of u helpen met het indienen van een klacht.

Cliëntenvertrouwenspersoon Wzd voor cliënten van Liemerije
Marjon de Grave
Telefoon: (06) 30 48 59 20
E-mail: marjondegrave@zorgbelangcvp.nl