Psychologie in Zevenaar en omgeving

Bij het Behandelcentrum Liemerije werken psychologen die gespecialiseerd zijn in het behandelen, begeleiden of adviseren van ouderen en eventueel hun omgeving. De psychologen behandelen en ondersteunen ouderen die bij Liemerije wonen of tijdelijk verblijven en problemen ervaren met hun mentaal welbevinden, gedrag of waarbij sprake is van veranderingen in denkvermogen.

Gespecialiseerd in psychologie voor ouderen

De psychologen die bij het Behandelcentrum Liemerije werkzaam zijn, hebben expertise op het gebied van ouderenpsychologie, neuropsychologie en de ziekte van Parkinson. Zij behandelen alleen ouderen die bij Liemerije wonen of tijdelijk verblijven. Dit zijn vaak ouderen die naast psychische problemen ook last hebben van lichamelijke beperkingen en/of sociale problemen. Een psycholoog kan ondersteuning bieden bij stemmingsproblemen, angst, problemen met het denkvermogen, persoonlijkheidsproblematiek, gedragsveranderingen, psychische klachten als gevolg van rouw of het leren omgaan met de gevolgen van o.a. dementie, een beroerte of de ziekte van Parkinson.

Behandelingen van de psycholoog

De behandeling van de psycholoog is erop gericht om cliënten te ondersteunen hun leven zoveel mogelijk op eigen wijze vorm te kunnen blijven geven. Om tot een advies voor een behandeling te komen, brengt de psycholoog samen met de cliënt en zijn of haar systeem de klachten in kaart. Dit wordt gedaan door (test)onderzoek, een gesprek en observatie van de klachten. Waar nodig wordt de omgeving van de cliënt ook betrokken bij de behandeling. Een advies kan bijvoorbeeld zijn om de mantelzorger, zorgmedewerkers en/of anderen in de omgeving te leren omgaan met psychische, cognitieve of gedragspatronen problemen.

Beeldfanaat Liemerije website 03164

Samenwerking met andere disciplines

De psychologen van Behandelcentrum Liemerije werken intensief samen met een specialist ouderengeneeskunde, zorgmedewerkers op de afdelingen en andere disciplines. Tevens is één van de psychologen verbonden aan ParkinsonNet.

Beeldfanaat Liemerije website 03022

Meer informatie over psychologie bij Behandelcentrum Liemerije

Wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen? Of wilt u een afspraak maken?
Neem dan contact op met ons, telefoon 088 - 044 19 00 of via de mail abc@liemerije.nl.