Hospice De Hazelaar in Zevenaar ontvangt PREZO keurmerk Hospicezorg

Hospice De Hazelaar, onderdeel van Liemerije, heeft het PREZO keurmerk ontvangen van Stichting Perspekt. Met het behalen van dit keurmerk toont De Hazelaar aan dat cliënten en hun naasten tevreden zijn met de geleverde zorg en dat het hospice van Liemerije de best mogelijke zorg en ondersteuning levert volgens het kwaliteitskader palliatieve zorg. Ook laat het behalen van het keurmerk zien dat medewerkers reflecteren op hun eigen handelen en voortdurend aan resultaatverbeteringen werken.

Liemerije is erg blij met het keurmerk en is trots op alle medewerkers en vrijwilligers van De Hazelaar die zich dagelijks inzetten om cliënten in de laatste fase van hun leven liefdevol te verzorgen. Het is een mooie waardering voor hun werk.

Het PREZO keurmerk sluit bovendien goed aan bij de missie van Liemerije, om de meest mensgerichte zorg te bieden. Waarbij we oog hebben voor de mens achter de mens en bewoners en cliënten omringen met oprechte aandacht, betrokkenheid en respect voor ieders persoonlijke wensen, behoeften en manier van werken.

Over PREZO
PREZO is een integraal kwaliteitsmodel voor de zorg. Het is een praktische en methodische manier van werken aan en denken over continue kwaliteitsverbetering met en vanuit het perspectief van de cliënt. PREZO gaat uit van de landelijke eisen voor goede zorg. Middels onafhankelijke toetsing kan het PREZO keurmerk worden behaald.


Onhulling Prezo keurmerk De Hazelaar

Wethouder Stef Bijl van de Gemeente Zevenaar onthult de plaquette die hoort bij het keurmerk.