Ouderenzorgorganisaties in Arnhem e.o. leiden samen GZ-Psychologen op

Ouderenzorgorganisaties Attent Zorg en Behandeling, Innoforte, DrieGasthuizenGroep, Liemerije en Vilente zijn initiatiefnemers van deze samenwerking. Het expertise- en behandelcentrum Parago verzorgt de begeleiding van de studenten. Aanleiding van deze brede samenwerking is een groeiende behoefte aan GZ-psychologen. Deze behoefte komt voort uit een toegenomen complexiteit van de zorg en zwaardere zorgvraag van cliënten. Tevens is er een toenemende behoefte aan ondersteuning van zorgteams en vakinhoudelijke ontwikkeling.

“We zien dat de ouderenzorg inhoudelijk een zeer uitdagende sector is voor GZ-psychologen. Onze bewoners hebben te maken met zeer uiteenlopende psychopathologie zoals angst, depressie, psychotrauma en persoonlijkheidsproblematiek. Daarnaast is het belangrijk zorgteams en naasten te kunnen ondersteunen bij ethische dilemma’s en zingeving,” aldus Saskia van der Lyke, Raad van Bestuur Innoforte.

Samen bereik je meer dan alleen

Het is vaak lastig om vacatures voor GZ-psychologen te vervullen. “Gelukkig zien we een toenemende groep masterpsychologen die enthousiast zijn over het werken in de zorg en hier ook bewust voor kiest.” Aldus Van der Lyke. Bijna al deze psychologen willen graag de opleiding tot GZ-psycholoog volgen. De opleidingsplekken voor deze studie, een combinatie van werken en leren, zijn echter schaars. Ouderenzorgorganisaties die een kleinere opleidingsgrootte hebben, gaan daarom samenwerken, om zo voor meer opleidingscapaciteit in de regio te zorgen. “Het zal in de toekomst steeds vaker voorkomen dat zorgorganisaties elkaar helpen door middel van dit soort initiatieven,’’ aldus Van der Lyke: “Hierdoor kunnen we zorgen voor een kwalitatief beter opleidingstraject en dus ook voor betere zorg in de regio.”

v.l.n.r. Joris de jong (Liemerije) Saskia van der Lyke (Innoforte), Wiko Vlasblom (Attent Zorg en Behandeling), Karin Reesing (DrieGasthuizenGroep), Ton Poos (Vilente)


Krachten bundelen

Een opleidingstraject tot GZ-Psycholoog kan alleen gevolgd worden vanuit een dienstverband bij een instelling met een praktijkopleiding erkenning. Veel zorgorganisaties kunnen moeilijk voldoen aan de criteria voor deze erkenning. Door de samenwerking tussen verschillende zorgorganisaties wordt het mogelijk om aan de erkenning te voldoen, de krachten te bundelen en de opleidingscapaciteit in de hele regio te verbeteren. Van der Lyke: “Wij zijn erg blij met deze ontwikkeling. Voor ons als ouderenzorgorganisaties is het van groot belang dat er voldoende expertise is om het welbevinden van de ouderen in de regio te bevorderen, aangezien het gebied waarin we zorg leveren sterk vergrijst.”