Professioneel statuut voor Liemerije

Vorige week ondertekenden Joris de Jong (voorzitter Raad van Bestuur) en Esther van de Plasse (Eerste geneeskundige) van Liemerije het Professioneel statuut van het Medisch team.

Het Professioneel Statuut is een belangrijk document waarin heldere afspraken staan over de verdeling van verantwoordelijkheden tussen enerzijds de Specialisten Ouderengeneeskunde en anderzijds de Raad van bestuur van Liemerije. Uiteraard staat ook in dit statuut het bieden van mensgerichte zorg centraal.

Ondertekening Professioneel Statuut