Advies- en behandelcentrum

Voor al uw vragen over uw gezondheid of advies over een behandeling kunt u terecht bij Advies- en Behandelcentrum Liemerije.


Soms zorgen lichamelijke en geestelijke ongemakken ervoor dat u niet meer optimaal kunt functioneren. Vaak is hier wel iets aan te doen. De behandelaars van Advies- en Behandelcentrum Liemerije kunnen u hierbij helpen.

Ook als u thuis woont, kunt u van de kennis van onze behandelaars gebruik maken. U kunt uw huisarts om een verwijzing vragen maar u kunt ook rechtstreeks contact opnemen met één van onze behandelaars. Dit wordt ook wel ‘directe toegankelijkheid’ genoemd.

De specialist ouderengeneeskunde bepaalt of en welke behandelaar er betrokken wordt bij de zorg voor onze bewoners. Samen met de bewoner en familieleden wordt nut en noodzaak van behandelen besproken.

Alle behandelaars zijn gespecialiseerd in problemen die kunnen ontstaan bij het ouder worden. Samen met de cliënt en de familie wordt bekeken welke therapie of ondersteuning de situatie kan verbeteren. Het doel is een optimaal mogelijke kwaliteit van leven thuis of bij Liemerije. Behandeling van cliënten die nog thuis wonen vindt plaats bij u thuis of in onze behandelcentra in Zevenaar of Duiven.

Bij Liemerije werken fysiotherapeuten, bewegingsagogen, logopedisten, ergotherapeuten, diëtisten, psychologen, specialisten ouderengeneeskunde, een maatschappelijk werker en een algemeen geestelijk verzorger. Omdat ze allemaal onder één dak werken, kunnen ze gemakkelijk met elkaar overleggen. Op die manier kunnen ze u optimaal begeleiden en/of behandelen

Openingstijden

Het Advies- en Behandelcentrum van Liemerije is van maandag tot en vrijdag geopend van 08.30-17.00 uur en op zaterdag van 09.00 tot 12.00 uur. 

Tarieven

Liemerije heeft met de zorgverzekeraars contracten afgesloten om paramedische zorg te mogen leveren en declareren. Het is echter per zorgverzekeraar en polis verschillend of en wat u aan zorg mag declareren. In het overzicht tarieven eerstelijnszorg ziet welke tarieven wij hanteren.