Ergotherapie

Veel dagelijkse handelingen zoals aankleden, koken, boodschappen doen of werken voeren we zonder nadenken uit. Pas als het door ziekte of een ongeval moeilijker gaat, wordt duidelijk hoe ingewikkeld deze handelingen kunnen zijn. De ergotherapeuten van Liemerije helpen u om deze handelingen weer zo zelfstandig mogelijk uit te voeren.


Wat kan een ergotherapeut voor u betekenen?

  • Helpen mensen met reuma om dagelijkse activiteiten zo goed mogelijk te blijven uitvoeren;
  • Onderzoeken mensen met cognitieve beperkingen en denken mee over de behandeling en begeleiding;
  • Trainen mensen met beginnende dementie zodat ze zo lang mogelijk zelfstandig thuis kunnen blijven wonen;
  • Geven mantelzorger adviezen en tips over dagelijkse verzorging en begeleiding van de zorgbehoevende;
  • Trainen mensen na een herseninfarct om lichaamsfuncties te herstellen of te verbeteren. Indien dit niet lukt worden nieuwe vaardigheden aangeleerd om iemand zo zelfstandig mogelijk een handeling uit te laten voeren;
  • Adviseren over hulpmiddelen zoals: aangepaste (rol)stoelen, scootmobielen en hulpmiddelen voor het aan- en uittrekken van steunkousen;
  • Helpen mensen om zo optimaal mogelijk te functioneren in werk;
  • Adviseren gemeenten bij WMO verstrekkingen;
  • Begeleiden mensen bij het zoeken naar zinvolle en passende bezigheden, hobby’s of vrijwilligerswerk.

Voor wie?

Onze ergotherapeuten zijn gespecialiseerd op het gebied van: geriatrie,neurologie (CVA), orthopedie, psychiatrie, COPD, Parkinson (aangesloten bij ParkinsonNet), dementie, reuma & artrose, chronische pijn en vermoeidheid,valpreventie, nazorg/behandeling na ziekenhuisopname of revalidatie

Hoe verloopt het behandelingstraject?

Om in aanmerking te komen voor ergotherapie heeft u een verwijzing nodig van uw huisarts, specialist ouderengeneeskunde of specialist zoals een revalidatiearts, reumatoloog of psychiater.

We beginnen met een kennismaking en kijken met u waar de problemen zijn in het dagelijks leven. In overleg met u wordt een behandelplan opgesteld, waarin beschreven staat waar we aan gaan werken. Dit behandelplan kan op het gebied zijn van training, iets (anders) aanleren, begeleiding bij en adviseren t.a.v. hulpmiddelen en aanpassingen. Het behandelplan wordt met u geëvalueerd en (eventueel) opnieuw bijgesteld. Ergotherapie vindt zoveel mogelijk plaats op de plek waar de problemen zich voordoen, zoals thuis of op het werk.

Kosten

Ergotherapie is opgenomen in het basispakket van alle ziektekostenverzekeringen. Iedereen heeft recht op 10 uur ergotherapie per kalenderjaar. Sommige verzekeraars vergoeden meer in de aanvullende verzekering. De polis van uw zorgverzekeraar biedt u daarover meer inzicht.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met  Liemerije op telefoonnummer 088 - 0441999 of info@liemerije.nl of download de folder ergotherapie.

Wilt u weten welke ergotherapeuten bij Liemerije werken? Kijk dan eens op de pagina Behandelaars Advies- en Behandelcentrum.