Algemeen geestelijke verzorging

Het is niet altijd makkelijk om tegenslagen, persoonlijke problemen, ziekte en verlies zelfstandig te verwerken. De algemeen geestelijk verzorger kan u hierbij ondersteunen.


Wat kan een algemeen geestelijk verzorger voor u betekenen?

De algemeen geestelijk verzorger van Advies- en Behandelcentrum Liemerije begeleidt mensen in hun zoektocht naar zingeving. Bij grote veranderingen of tegenslagen stellen mensen vaak vragen over zichzelf en hun leven. Bijvoorbeeld: ,,wat betekent het leven (nog) voor mij?” of ,,hoe kan ik omgaan met gemis en verdriet?”

Voor wie?

Met de algemeen geestelijk verzorger van Advies- en Behandelcentrum Liemerije kunt u in een vertrouwelijk gesprek uw ervaringen op een rijtje zetten en uw gedachten ordenen. Of u gelovig bent of juist niet, atheïstisch of spiritueel ingesteld, de geestelijk verzorger helpt u om uw gedachten en gevoelens te uiten zodat u uw eigen weg kunt vinden om met uw problemen om te gaan.

Hoe verloopt het behandelingstraject?

De algemeen geestelijk verzorger voert gesprekken met cliënten van Liemerije. De gesprekken berusten op vertrouwelijkheid, aandacht en begrip. Meestal gaat het om een individueel gesprek. Maar u kunt ook samen met andere mensen een gesprek aangaan. De algemeen verzorger fungeert als vertrouwenspersoon en als klankbord. Ze helpt u uw eigen vragen, gedachten en gevoelens te uiten. Zo kunt u de ervaring opdoen dat praten helpt. Soms kan praten door omstandigheden niet meer. Ook via rituelen, muziek, soms door creativiteit, kunnen gevoelens en emoties hun weg vinden en een plaats krijgen.

Overige diensten

In Liemerije Zevenaar en Droostaete in Duiven vinden kerkdiensten plaats. In de meeste andere huizen worden gebedsdiensten georganiseerd. 

Meer informatie en aanmelden

Algemeen geestelijke verzorging is beschikbaar voor cliënten en naasten van Liemerije. In principe werkt de geestelijk verzorger niet extramuraal. 

Wilt u weten wie de geestelijk verzorger van Liemerije is? Kijk dan eens op de pagina Behandelaars Advies- en Behandelcentrum.