Logopedie

In het dagelijks leven is praten met elkaar heel belangrijk. Als u problemen heeft met praten betekent dit al gauw dat u moeilijker contact kunt maken met anderen. Onze logopedisten zijn getraind om u te helpen uw spraak te verbeteren.


Wat kan een logopedist voor u betekenen?

Op verzoek van de huisarts of specialist kan de logopedist in consult worden gevraagd. De logopedist beschikt over specifieke kennis op het gebied van adem, stem, spraak, taal, gehoor, maar ook eten, drinken en slikken bij kwetsbare ouderen, volwassenen met complexe aandoeningen, dementie en de ziekte van Parkinson.

Voor wie?

Wij richten ons op iedere oudere of senior die vragen heeft over communiceren, problemen heeft met slikken of het gehoor. Er kunnen verschillende redenen zijn om contact met ons op te nemen:

  • Bij spraakproblemen die bijvoorbeeld het gevolg zijn van een hersenaandoening, spierziekte of tong- en mondbodemkanker;
  • Bij taalstoornissen als gevolg van een beroerte of traumatisch hersenletsel;
  • Bij communicatieproblemen als gevolg van dementie;
  • Bij problemen met slikken. In Advies- en behandelcentrum Liemerije is een slikteam aanwezig bestaande uit de diëtisten en logopedisten;
  • Bij gelaatsproblematiek door bijvoorbeeld een spieraandoening of hersenletsel;
  • Bij spraak-, speeksel-, taal- en slikproblemen bij de ziekte van Parkinson.

 

Hoe verloopt het behandelingstraject?

Als er een afspraak gemaakt wordt met één van onze logopedisten onderzoeken ze eerst wat de hulpvraag is. Daarna wordt besproken wat de behandelmogelijkheden zijn en wordt een behandelplan opgesteld. Hierbij wordt rekening gehouden met de verwachtingen, wensen, specifieke omstandigheden en gezondheid van de cliënt.

We bieden:

  • Poliklinische behandelingen in Liemerije;

  • Behandeling aan huis op basis van een verwijzing van de arts of specialist;

  • Behandeling na opname, dagbehandeling of revalidatie.

Kosten

Voor informatie over de vergoeding van de behandeling door een logopedist verwijzen we u naar uw zorgverzekeraar. Onze logopedisten kunnen u hier tijdens het eerste consult ook meer over vertellen.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over het werk van onze logopedisten? Dan kunt u contact opnemen met Liemerije op telefoonnummer 088-044 1999 of mail naar info@liemerije.nl. U kunt ook de folder logopedie downloaden.

Wilt u weten welke logopedisten bij Liemerije werken? Kijk dan eens op de pagina Behandelaars Advies- en Behandelcentrum.