Psychologie

Een psycholoog is een deskundige op het gebied van stemming, gedrag, persoonlijkheid en veranderingen in denken en geheugen.


Wat kan een psycholoog voor u betekenen?

Bij vragen of problemen op deze bovenstaande gebieden kan een psycholoog ondersteuning bieden. Onze psychologen zijn ervaren in het werken met (kwetsbare) ouderen en de specifieke problemen die dit met zich mee kan brengen. Zij zijn erop gericht u te ondersteunen uw leven zo veel mogelijk op  eigen wijze vorm te blijven geven, gebruikmakend van uw kracht en rekening houden met uw kwetsbaarheden.

Voor wie?

Onze psychologen richten zich op ouderen die (tijdelijk) verblijven binnen Liemerije. Dit zijn vaak ouderen die naast psychische problemen ook te maken hebben met lichamelijke beperkingen en/of sociale problemen zoals het verlies van sociale contacten.Vragen/klachten waarbij de psycholoog ingeschakeld kan worden.

  • Stemmingsproblemen zoals angst, piekeren en somberheid
  • Problemen met denken, geheugen of concentratie
  • Omgaan met veranderingen in gedrag of karakter
  • Psychische klachten door het verlies van naasten, rouw
  • Omgaan met de gevolgen van dementie, een beroerte, ziekte van Parkinson en andere ziekten

Hoe verloopt het behandelingstraject?

Door middel van (test)onderzoek, gesprekken en observatie geeft de psycholoog een advies
voor behandeling.
Dit kan bijvoorbeeld bestaan uit

  • Uitleg over uw ziekte/beperking, behandelgesprekken en advies;
  • Omgangsadvies en coaching aan mantelzorger, zorgmedewerkers en/of anderen in de omgeving.

 

Specialisaties en overige diensten

Gespecialiseerd in ouderenpsychologie, neuropsychologie en Parkinson.

Met wie werken we samen?

De psychologen werken intensief samen met specialist ouderengeneeskunde, zorgmedewerkers op de afdelingen en andere behandelaren van het advies en behandelcentrum. Tevens is één van de psychologen verbonden met ParkinsonNet.

Kosten

Behandeling van ouderen die (tijdelijk) verblijven in Liemerije is inbegrepen in het Zorgzwaarte Pakket (ZZP) of vanuit de Diagnose Behandel Combinatie (DBC).

Meer informatie en aanmelden

Uw specialist ouderen geneeskunde of huisarts kan u verwijzen naar de psycholoog. De psycholoog of secretaresse neemt dan contact met u op om een afspraak te plannen.

Wilt u weten welke psychologen bij Liemerije werken? Kijk dan eens op de pagina Behandelaars Advies- en Behandelcentrum.