Specialisten ouderengeneeskunde

De specialisten ouderengeneeskunde nemen de taken van de huisartsen over als cliënten bij Liemerije komen wonen.


Bij Liemerije werken zeven specialisten ouderengeneeskunde (voorheen verpleeghuisartsen). Zij werken intensief samen met de basisartsen en physician assistants van Liemerije. De artsen komen niet alleen bij cliënten langs als er gezondheidsklachten zijn. Ze volgen bewoners en cliënten op de voet. Zo kunnen ze problemen tijdig signaleren en er adequaat op inspelen.

Als u niet in Liemerije woont, kunt u onze specialisten ouderengeneeskunde ook tegen komen bij uw eigen huisarts. Huisartsen kunnen onze specialisten ouderengeneeskunde consulteren bij kwetsbare ouderen met complexe problemen in de thuissituatie.

De behandelaars van Advies-en Behandelcentrum Liemerije en de specialisten ouderengeneeskunde overleggen regelmatig over de behandeling van cliënten.

Wilt u meer informatie over het werk van onze specialisten ouderengeneeskunde? Dan kunt u contact opnemen met Liemerije op telefoonnummer 088-044 1999 of mail naar info@liemerije.nl. U kunt ook de folder specialisten ouderengeneeskunde downloaden.

Wilt u weten welke specialisten ouderengeneeskunde bij Liemerije werken? Kijk dan eens op de pagina Behandelaars Advies- en Behandelcentrum.