Parkinson

De ziekte van Parkinson is een hersenaandoening. De meest voorkomende symptomen zijn problemen met de motoriek, traagheid en trillen. Maar ook op (psycho-) sociaal gebied komen er problemen voor. Denk bijvoorbeeld aan minder intitiatief nemen en minder duidelijk praten. De symptomen verschillen per cliënt en de ernst van de symptomen wisselt door de dag heen. Dit maakt de ziekte zo complex. Gespecialiseerde zorg is dan ook heel belangrijk.

Multidisciplinaire behandeling

Liemerije heeft een multidisciplinair Parkinson-team. De behandelaren (specialist ouderengeneeskunde, fysiotherapeut, ergotherapeut, maatschappelijk werker, diëtist, psycholoog en logopedist zijn aangesloten bij ParkinsonNet. De behandelaars helpen zowel cliënten in de thuissituatie als mensen die binnen Liemerije wonen. ParkinsonNet is een landelijk netwerk van zorgverleners die gespecialiseerd zijn in het behandelen en begeleiden van cliënten met Parkinson en parkinsonisme.

Meer weten over wat Liemerije kan betekenen bij de ziekte van Parkinson. Lees dan deze folder.