Revalideren

Binnen Liemerije kunt u na een ingrijpende ziekte, operatie of beroerte op verschillende manieren revalideren. Het doel is om u, binnen uw mogelijkheden, weer terug te laten keren naar uw eigen woonomgeving.


Op revalidatieafdeling De Linde wordt u behandeld en begeleid. U leert weer zo goed mogelijk zelfstandig te functioneren door het optimaliseren van uw lichaamsfuncties. Terugkeren naar uw eigen woonomgeving. Dat is waar afdeling De Linde voor staat.

Revalideren is een proces dat veel inspanning vergt. Samen met u proberen we er het maximale uit te halen. U volgt verschillende therapieën zoals bijvoorbeeld bewegingstherapie. Ook leert u dagelijkse activiteiten als wassen, aankleden, koffie zetten en koken opnieuw aan. Revalideren betekent dat u taken die u nog zelfstandig kunt uitvoeren weer zelfstandig leert uitvoeren.

Op de eerste dag van de revalidatie vindt er een Multi Disciplinaire Intake plaats. Client, naasten, arts, behandelaars, medewerker van de afdeling en clientadviseur stemmen meteen de revalidatie met elkaar af. In dit filmpje kunt u zien wat het MDI inhoudt.

Meer weten over revalideren op De Linde? Bekijk dan deze film over revalideren op deze afdeling.