Psychiatrische problemen

De zorg voor ouderen met psychiatrische problemen vraagt om een specifieke benadering. Op afdeling De Beuk in Zevenaar vinden ouderen met psychiatrische problemen een warme en veilige woonomgeving.


Binnen de beschermde woonomgeving van Liemerije Zevenaar bieden onze medewerkers zeer intensieve zorg en specifieke behandeling. Alle cliënten hebben een eenpersoons zitslaapkamer met badkamer en suite. De bewoners delen drie huiskamers. In totaal wonen er 24 mensen op de afdeling.

De afdeling is bedoeld voor ouderen met:

- een psychiatrische aandoening zoals een depressie of een persoonlijkheidsstoornis;
- ernstige gedragsproblematiek;
- de ziekte van Korsakov;
- psychiatrische problemen in combinatie met een lichamelijke aandoening.